Werken bij het COA

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het COA zorgt voor onderdak gedurende de asielprocedure en bereidt asielzoekers voor op een verblijf in Nederland, migratie of terugkeer naar het land van herkomst.

Ook bijdragen aan de opvang van asielzoekers?

Door de variërende instroom van asielzoekers, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk is flexibiliteit in structuur en organisatie bij het COA noodzakelijk. Dit maakt het werk bijzonder uitdagend. Medewerkers van het COA kenmerken zich dan ook door professionaliteit, affiniteit met de doelgroep, resultaatgerichtheid, omgevingsbewustzijn en flexibiliteit. Werken bij het COA betekent dat je vanuit je eigen vakgebied bijdraagt aan de opvang van asielzoekers.

Ontwikkeling medewerkers

Het COA verwacht veel van zijn medewerkers, maar stelt hen ook in staat zichzelf te ontwikkelen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en investeren in hun eigen ontwikkeling. Zij worden hierbij door het COA ondersteund. Dit kan betekenen dat een medewerker een opleiding volgt of dat er voor een andere vorm wordt gekozen die aansluit bij zijn ontwikkeling en de doelen van de organisatie.

Het COA stimuleert medewerkers om het heft in eigen handen te nemen als het gaat om hun loopbaan. Om optimaal te functioneren in je huidige functie, om door te groeien naar een ander functie of - vanwege het karakter van groei en krimp van de organisatie - om aansluiting met de arbeidsmarkt te houden.

Er zijn vestigingen in het hele land. De meest voorkomende functies zijn: woonbegeleider, programmabegeleider, medewerker amv-opvang, huismeester, casemanager, NT2-docent en locatiemanager.

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers, ook bij ondersteunende units zoals ict en administratie & inkoop. Het COA biedt uitdagende functies met een marktconform salaris.

Vacatures

Op dit moment verloopt voor een aantal vacatures de werving en selectie via Start People. In onderstaand overzicht tref je de vacatures waarvoor het COA zelf werft. Voor meer informatie kun je contact opnemen met recruitment@coa.nl.


 

Op dit moment verloopt voor een aantal vacatures de werving en selectie via Start People. Het gaat onder meer om vacatures voor: docent NT2, casemanager, programmabegeleider en woonbegeleider.

Het COA werkt graag samen met stagiairs op mbo-, hbo- en wo- niveau.

Stage lopen bij het COA

Stage lopen bij het COA kan in de vorm van een langere stage in het tweede of derde studiejaar of een van te voren geformuleerde opdracht zoals een onderzoek of afstudeeropdracht. Voor mbo-stages moet het COA een erkend leerbedrijf zijn voor de betreffende leerrichting. Deze erkenning is voor een aantal locaties afgegeven door SBB en Ecabo.

Onze vrijwilligers zetten zich in voor asielzoekers. Van activiteiten op het gebied van scholing en recreatie tot het wegwijs maken in de nieuwe omgeving: ze maken het verblijf van bewoners aangenamer. Hun inzet is onmisbaar en daar zijn wij ze dankbaar voor.

Veelzijdig en uitdagend

Vrijwilligers bij het COA maken kennis met verschillende culturen en werken met zowel laag- als hoogopgeleiden, jong en oud. Geen dag is hetzelfde en dat maakt het werken op een asielzoekerscentrum veelzijdig en uitdagend.

Lees meer over: