Het dagelijkse leven: huishouden, dokter en meldplicht

Asielzoekers doen net als alle Nederlanders hun huishouden. Ze maken zelf hun woonruimte schoon, doen boodschappen en koken hun maaltijden. Elke week krijgen ze geld voor eten en kleding. 

Ook brengen ze hun kinderen naar school. En als ze voor afspraken buiten het azc moeten zijn, kunnen ze hun kinderen tot 4 jaar naar de peuterspeelzaal in of buiten het azc brengen.

Net als iedereen gaan asielzoekers naar de huisarts, verloskundige of het ziekenhuis. In elk azc houdt een huisarts spreekuur. Met vragen over hun gezondheid kunnen asielzoekers ook 24/7 bellen met een medisch contactcenter.

In elk azc melden bewoners zich minimaal eens in de week bij het COA en de Vreemdelingenpolitie (AVIM): de meldplicht.

Asielzoekers koken in de gemeenschappelijke keuken van het azc
© Inge van Mill

Gemeenschappelijke voorzieningen

In een azc wonen meestal 5 tot 8 asielzoekers bij elkaar in wooneenheden. Elke wooneenheid heeft een aantal slaapkamers en een gedeelde woonkamer, keuken en sanitaire voorzieningen. In het azc is een wasserette waar alle bewoners hun was kunnen doen. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van hun leefomgeving.

Recreatieve activiteiten in en rond het azc

In het azc kunnen asielzoekers meedoen met activiteiten die het COA met samenwerkingspartners en bewoners organiseert. Als asielzoekers actief zijn, voelen zij zich beter. Bovendien kunnen zij sociale contacten opdoen en vaardigheden ontwikkelen, zoals Nederlands spreken. 

Denk aan sporten, muziek maken, gezamenlijk eten of naar een taalcafé gaan. Voor sommige activiteiten nodigen we ook buurtbewoners uit. Voor kinderen is er op elk azc een aanbod van sport, spel, kunst en muziek. Elk azc maakt een activiteitenkalender en zet die op MyCOA, de website speciaal voor asielzoekers.

In vrijwel elk azc is een recreatiezaal waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Meestal zijn er speciale ruimtes voor vrouwen en voor kinderen waar vrijwilligers activiteiten organiseren.

Volwassenen en kinderen kunnen ook lid worden van plaatselijke verenigingen of sportclubs. En meedoen aan een Maatjesproject in de buurt. Kijk op de locatiepagina’s welke activiteiten vrijwilligers en organisaties in de omgeving voor asielzoekers organiseren. 

Asielzoekers bij de infobalie van het azc
© Inge van Mill

Informatiebalie

Als bewoners vragen of klachten hebben over wonen in het azc, over programma’s of over activiteiten, dan gaan ze naar de informatiebalie in het azc. Of ze kijken op MyCOA, onze website voor asielzoekers.

Asielprocedure: gesprekken advocaat en IND

Tijdens de asielprocedure hebben asielzoekers afspraken met bijvoorbeeld hun advocaat en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Afgewezen asielzoekers hebben gesprekken met de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). Medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland geven voorlichting aan bewoners over de asielprocedure. VluchtelingenWerk heeft in elk azc een eigen informatiebalie.

Voorbereiden op toekomst: programma’s en vrijwilligerswerk 

Vlak na aankomst in het azc hebben asielzoekers begeleidingsgesprekken met hun casemanager en volgen ze de begeleidingsprogramma’s van het COA. Daarin bereiden zij zich voor op hun toekomst in Nederland of het land van herkomst. Ook kunnen bewoners tijdens het verbljf in het azc vrijwilligerswerk of betaald werk doen.

Asielzoekers werken achter computer in open leercentrum van azc
© Inge van Mill

Open leercentrum

Op elk azc is een open leercentrum: een ruimte met computers waar bewoners zelfstandig online lesprogramma’s volgen. Of informatie zoeken op internet en MyCOA, de website speciaal voor asielzoekers. Kinderen kunnen er huiswerk maken. Vrijwilligers of bewoners beheren de ruimte en begeleiden de asielzoekers.

Zo wonen asielzoekers

Asielzoekers zijn mensen zoals jij en ik. Die dromen hebben, aan het werk willen, zorgen hebben over hun kinderen. Bekijk de video over hun leven in het azc. Zoek je informatie over een specifiek azc? Over activiteiten en onze samenwerkingspartners die daar ook werken? 

Neem een kijkje bij een azc

Wil jij als vrijwilliger helpen bij activiteiten voor asielzoekers?