Activiteiten in en buiten het azc

Asielzoekers wonen en leven zelfstandig in een azc. Ze doen hun huishouden, brengen hun kinderen naar school en gaan naar gesprekken met de IND, het COA, DT&V en VluchtelingenWerk. Daarnaast bereiden zij zich voor op hun toekomst met programma’s of vrijwilligerswerk op de locatie.

Zo wonen asielzoekers

Asielzoekers zijn mensen zoals jij en ik. Die dromen hebben, aan het werk willen, zorgen hebben over hun kinderen. Bekijk de video over hun leven in het azc. Zoek je informatie over een specifiek azc? Over activiteiten en onze samenwerkingspartners die daar werken? 

Neem een kijkje bij een azc

Veilig wonen

Asielzoekers moeten in en rond een azc veilig kunnen wonen en leven. Daarom besteedt het COA aandacht aan onder meer brandveiligheid, zwemveiligheid, huiselijk geweld en kindermishandeling, en mensensmokkel en mensenhandel. We hebben ook huisregels die asielzoekers moeten naleven. In het programma Wonen en leven op een COA-locatie geven we elke bewoner voorlichting over veiligheid.

Levensbeschouwing in het azc

Het COA is een politiek en religieus neutrale organisatie. Bewoners mogen hun levensbeschouwing in het azc uiten, zolang ze hiermee geen inbreuk doen op de persoonlijke levenssfeer van andere bewoners.  

Verhuizen naar een ander azc

Het is onvermijdelijk: verhuizen van de ene naar de andere opvanglocatie. Als de asielprocedure is beëindigd, gaan asielzoekers van de procesopvanglocatie naar een azc of naar een locatie voor terugkeer. Ook als een azc sluit, verhuizen asielzoekers naar een andere locatie. Kinderen verhuizen zoveel mogelijk in de schoolvakanties. 

Een azc in je buurt: hoe is dat?

Wat betekent het als er een azc bij jou in de buurt komt? Bij de komst van een azc zijn er altijd voor- en tegenstanders. Daarom houden we een voorlichtingsbijeenkomst en organiseren azc’s regelmatig een omwonendenoverleg: voor goed contact met de buurt. Meestal melden de eerste vrijwilligers zich al snel aan. Na een tijdje is het azc vaak een onderdeel van de gemeenschap. Bekijk de video met reacties van omwonenden.    

Samenwerking andere organisaties

Voor de opvang en begeleiding van asielzoekers werkt het COA samen met veel partners, waaronder: IND, DT&V, Vreemdelingenpolitie (AVIM), VluchtelingenWerk Nederland, Stichting de Vrolijkheid, Stichting Nidos en gemeenten.