Maatschappelijke meerwaarde: maatwerk

Wij gaan graag in gesprek over de uitdagingen en vraagstukken waar een gemeente mee te maken heeft, en hoe wij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Op die manier creëren we maatschappelijke meerwaarde voor de lange termijn voor de gemeente en het COA.

Die maatschappelijke meerwaarde van een azc bestaat uit zaken die zich niet alleen in geld laten uitdrukken. Denk aan een plek voor ontmoeting door gedeelde faciliteiten, het behoud van maatschappelijk vastgoed, het versterken van de sociale cohesie binnen de gemeente, het bieden van woonruimte aan andere groepen woningzoekenden of het geven van een impuls aan ondernemerschap. In iedere gemeente is de situatie weer anders: maatwerk dus.  

Potentiële meerwaarde van een COA-locatie

 • Combinatie van functies (wonen, werken, recreëren) en gedeelde voorzieningen
 • Sociale cohesie door vrijwilligerswerk en integratie- en participatieactiviteiten
 • Extra inkomsten voor lokale ondernemers
 • Kleiner woningtekort door multi-inzetbare opvangplekken 
 • Behoud van maatschappelijk, monumentaal en cultureel vastgoed
 • Werkgelegenheid
 • Extra leerlingen voor scholen en deelnemers voor andere publieke voorzieningen
 • Gebiedsontwikkeling en stedelijke ontwikkeling
 • Vroegere start en optimalisatie van de inburgering, participatie en integratie
 • Bijdrage bewoners aan lokale initiatieven en activiteiten  
 • Recht op verschillende financiële vergoedingen
Vluchteling sleept met een matras in Jaarbeurs Utrecht
Vluchtelingen in noodopvang Jaarbeurs Utrecht

Flexibele opvang asielzoekers

Sneller duidelijkheid voor asielzoekers. En sneller integreren of terugkeren. Dat is het doel van het nieuwe asielsysteem. Het COA maakt samen met provincies en gemeenten plannen om de asielopvang in de regio’s flexibeler te maken. Dat betekent concreet: 3 nieuwe typen opvanglocaties, multi-inzetbare opvang en meer bestuurlijke samenwerking.

Azc openen: altijd samen met de gemeente

Bij het openen van een opvanglocatie komt veel kijken. Omwonenden zijn meestal niet direct enthousiast. Dit heeft vaak te maken met een gebrek aan informatie. Wij ondersteunen gemeenten daarom bij de communicatie naar alle betrokkenen. Wanneer een azc eenmaal is geopend, gaan omwonenden er vaak vrijwilligerswerk doen. 

Kinderen spelen buiten in het azc
© Jan Scheerder

Opvattingen over migratie: gastvrij, maar ook ongenoegen en maatschappelijke onrust

Nederlanders die dichtbij een azc wonen, hebben eerder een positieve dan negatieve mening over asielzoekers vergeleken met zij die veraf wonen. Voor zover de acceptatie van asielzoekers wel onder druk staat, hangt dit sterk samen met breder levend maatschappelijk ongenoegen. Dit blijkt uit het onderzoek “Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust” van het WODC.

Wegwijzer VNG

Op de website van VNG staat ook veel informatie die een gemeente kan ondersteunen bij het openen van een opvanglocatie. Je vindt er handreikingen, een helpdesk, praktijkvoorbeelden van gemeenten en regelingen.