• © coa

Jaarverslag COA 2022: Een veranderende wereld

2022 was het jaar van veranderingen voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de mirgratieketen, gemeenten en provincies, burgers, de landelijke politiek, Europa en voor de asielzoeker zelf. Het is dé rode draad van het jaarverslag 2022 met als titel ‘Een veranderende wereld’.

Financiële verantwoording

Jaarlijks publiceert het COA het jaarverslag tegelijk met de financiële verantwoording. Helaas is dit voor 2022 niet mogelijk gebleken. Dit is het gevolg van de crisisnoodopvang, waarvan de uitvoering is belegd bij gemeenten en veiligheidsregio’s. Zij hebben zich primair gericht op de uitvoering van deze belangrijke opdracht in 2022, doorlopend in 2023. De administratieve afwikkeling hiervan verloopt via het COA en heeft logischerwijs vertraging opgelopen. De laatste declaraties van gemeenten en veiligheidsregio’s over 2022 worden medio 2023 ingediend. Dit heeft tot gevolg dat de financiële verantwoording over 2022 later dan het publieke jaarverslag is gepubliceerd.