Energieverbruik zo laag mogelijk

Zowel op bestaande als bij nieuwe locaties treffen we maatregelen om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. We vervangen nu op alle locaties de verlichting door led. Bij nieuwbouw treffen we naast de installatie van zonnepanelen en warmtepompen ook verbruiksbeperkende maatregelen zoals:

  • hoge warmte-isolatie van de gebouwen
  • betonkernactivering: de complete betonconstructie (wanden en vloeren) wordt gebruikt om de temperatuur op peil en stabiel te houden
  • CO2-gestuurde ventilatie: als er weinig mensen aanwezig zijn gaat de ventilatie omlaag, als er veel mensen zijn gaat de ventilatie omhoog (mensen produceren CO2)
  • afwezigheidsdetectie: verlichting gaat uit als bewoners of medewerkers de ruimte verlaten
  • beperking van het gebruik van warm water: na enkele minuten stopt de toevoer, zowel bij het douchen als in de keuken

Ter Apel: op zonnige dagen energieneutraal

In Ter Apel wekken we de hoeveelheid energie die nodig is voor het verwarmen en ventileren van het complex grotendeels op de locatie op. In de kantoorgebouwen maken we gebruik van warmtepompen en op de daken zijn circa 8000 m2 zonnepanelen geïnstalleerd.

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van de gebouwen is nul. De elektriciteit voor het gebruik van apparatuur zoals computers en mobiele telefoons - de gebruiksenergie - komt nog wel voor een belangrijk deel van een externe energieleverancier. Op zonnige dagen kunnen de zonnepanelen voldoende energie opwekken voor de volledige stroomvoorziening (nul-op-de-meter). Op die dagen ontvangen ook de panden van de IND die naast het COA-terrein staan zonne-energie van het COA.

Maatschappelijke duurzaamheid

Locaties (ver)bouwen we zo dat ze na ons vertrek te gebruiken zijn voor een ander doel. Denk aan een vakantiepark, verzorgingstehuis of woonruimte voor statushouders.