Zorgverzekering (RMA)

Voor de vergoeding van de zorg werken het COA en Arts en Zorg samen met een zorgverzekeraar in RMA Healthcare. RMA Healthcare heeft in de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA) beschreven op welke zorg asielzoekers aanspraak kunnen maken.

Dat pakket komt grotendeels overeen met de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige zorg (Wlz). Een asielzoeker heeft ook recht op een aantal onderdelen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is altijd zorg in natura, via gecontracteerde zorgaanbieders. Er geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. 

Asielzoekers kunnen pas na 2 maanden volledig aanspraak maken op de vergoedingen uit de RMA. Tot die tijd hebben ze alleen recht op medisch-noodzakelijke en niet-uitstelbare zorg. Dat geldt ook voor volwassenen die Nederland weer moeten verlaten en daarom verblijven in een vrijheidsbeperkende locatie of een gezinslocatie. En voor bewoners van een handhaving en toezichtlocatie (htl). Voor kinderen geldt deze regel niet.

De zorgverlener bepaalt welke zorg medisch-noodzakelijk is. Hij kan daarbij letten op de verwachte verblijfsduur van de bewoner in Nederland. Het COA heeft geen invloed op deze keuzes.

Tandartszorg

Volwassen asielzoekers (18+) hebben alleen bij ernstige pijn- en/of kauwklachten recht op tandheelkundige hulp (noodhulp). Tot een maximum van 250 euro per jaar. Voor kinderen is er uitgebreidere tandzorg inclusief een jaarlijkse preventieve controle. Meer details over de vergoeding van tandzorg staat in de Regeling-RMA.

Statushouders

Zolang statushouders recht hebben op opvang door het COA, hebben zij ook recht op medische zorg via het COA. Wanneer ze de opvang verlaten en naar eigen woonruimte in de gemeente verhuizen, moeten ze zelf een zorgverzekering afsluiten.

Vergoeding zorg voor kinderen

Kinderen in een azc krijgen dezelfde medische zorg als Nederlandse kinderen. Dat geldt ook voor kinderen die extra zorg nodig hebben vanwege een beperking. In sommige gevallen heeft een gezin daardoor een grotere of aangepaste woonruimte nodig in het azc. Ook kunnen we een speciaal bed of een tillift plaatsen. Of thuiszorg inzetten voor de verpleging van het kind zodat het thuis in het azc kan blijven wonen. In alle gevallen overleggen we met GZA wat medisch gezien noodzakelijk is.