Open azc dag 2022: 24 september

De volgende editie van de Open azc dag organiseren we op zaterdag 24 september 2022. Zoals elk jaar op Nationale Burendag. Vanaf de zomer lees je welke azc’s meedoen en welke activiteiten zij organiseren. 
Vanwege het coronavirus ging de Open azc dag de afgelopen twee jaar helaas niet door. Wel boden wij een online inkijkje in een azc. Bekijk hiernaast de film 'Ken je buren'!

Ontmoetingen tussen Nederlanders en asielzoekers

Het COA wil Nederlanders uitnodigen om asielzoekers te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Op de Open azc dag zijn er rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Medewerkers en bewoners laten zien dat er in en buiten het azc tal van activiteiten en programma’s zijn waar de bewoners dagelijks aan kunnen meedoen.

Organisaties vertellen over hun werkzaamheden op de opvanglocatie: de toelating, registratie, opvang en de begeleiding van asielzoekers naar een woning in Nederland of terug naar het land van herkomst.

  • Kinderen treden op tijdens Open azc dag 2019
    Kinderen treden op tijdens Open azc dag 2019 © Chris Lans

Nationale Burendag

De Open azc dag vindt plaats op Nationale Burendag. Hiermee willen we benadrukken dat asielzoekers buren zijn van ons allemaal. Het Oranjefonds organiseert Nationale Burendag omdat buurten leuker, veiliger en socialer worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het COA, de IND, VluchtelingenWerk Nederland en de DT&V sluiten zich hier van harte bij aan.

  • Hapjes van bewoners tijdens Open azc dag 2019
    Lekkere hapjes gemaakt door bewoners van het azc © Chris Lans

Terugblikvideo Open azc dag 2019

Op zaterdag 28 september 2019 - Nationale Burendag - organiseerden we de vijfde Open azc dag. Deze dag stond net zoals voorgaande jaren in het teken van ontmoetingen tussen azc-bewoners en Nederlanders. Bekijk de video!