Begeleidingsprogramma’s: voor nu en later

In elk azc bieden we programma’s aan om asielzoekers te begeleiden. De programma’s gaan over wonen en leven op een COA-locatie, voorbereiding op inburgering in Nederland en voorbereiding op terugkeer naar het land van herkomst of een ander land. Benieuwd naar alle trainingen en programma’s?

Persoonlijke begeleiding

Alle COA-medewerkers in een azc geven individueel en groepsgewijs begeleiding aan de asielzoekers. De begeleiding kan gaan over hun toekomst in Nederland, het land van herkomst of elders. Maar ook over het meedoen aan activiteiten, vrijwilligerswerk binnen of buiten het azc, of het wonen in het azc. Als asielzoekers vragen hebben, kunnen ze terecht bij de informatiebalie in het azc. Meer weten over hoe wij begeleiden? 

Asielzoekers werken achter computer in open leercentrum van azc
© Inge van Mill

MyCOA: zelf info zoeken

De website MyCOA is speciaal voor asielzoekers in onze azc’s. Met informatie over de asielprocedure, wonen in het azc en het leven in Nederland. Elk azc heeft ook eigen pagina’s over activiteiten in het azc, openbaar vervoer en winkels in de buurt. MyCOA is beschikbaar in meer dan 10 talen: Arabisch, Armeens, Engels, Farsi, Frans, Nederlands, Russisch, Somalisch, Spaans, Tigrinya en Turks. 

Kijk op MyCOA

Jongeren: 24/7 begeleiding in kleinschalige woonvoorziening

Er komen jongeren zonder volwassen begeleiders naar Nederland. Deze alleenstaande minderjarige vreemdelingen wonen in een opvanggezin of vangen we op in kleinschalige woonvoorzieningen. We begeleiden hen 24/7 bij de ontwikkeling naar volwassenheid. Zodat ze op hun 18e zelfstandig kunnen wonen in een azc, het land van herkomst of een eigen huis in Nederland.

  • Alleenstaande jongeren in kamer azc
    Het COA begeleidt jongeren bij de ontwikkeling naar volwassenheid © Inge van Mill

Kinderen: activiteiten, weerbaarheid en voorlichting

Ongeveer een kwart van de bewoners is jonger dan 18 jaar. Het COA heeft specifieke aandacht voor de belangen en behoeften van kinderen. Ze moeten zo veel mogelijk ‘gewoon kind’ kunnen zijn. Dus kunnen spelen, huiswerk kunnen maken en zich veilig voelen in de opvang. In elk azc hebben we een basisaanbod met sport en spel, kunst en muziek, weerbaarheid en voorlichting.

Aandacht voor LHBTIQ+’s 

LHBTIQ+'s bevinden zich in het azc in een extra kwetsbare positie. Daarom kunnen ze altijd bij onze medewerkers terecht. Als LHBTIQ+’s een ‘roze netwerk’ willen opbouwen, verwijzen wij door naar organisaties zoals COC Nederland.

Extra begeleiding en toezicht

Sommige asielzoekers kunnen niet zelfstandig in een azc wonen. Ze hebben bijvoorbeeld psychische problemen, missen vaardigheden of zorgen voor overlast. Voor hen zijn er 2 opvanglocaties: de intensief begeleidende opvang en de handhaving en toezichtlocatie. Ook kunnen we asielzoekers doorverwijzen naar Psychiatrisch en Forensisch Centrum Veldzicht.

Integratie-activiteiten: taal, werk, opleiding en netwerk

Nieuwkomers in Nederland kunnen niet vroeg genoeg beginnen met integratie. Daarom biedt het COA diverse activiteiten voor asielzoekers en statushouders gericht op de Nederlandse taal en cultuur, werk, opleiding en een sociaal netwerk. Dat doen we samen met partners in de samenleving. Door in azc’s alvast een goede basis te leggen, kunnen statushouders een vliegende start maken als zij naar hun gemeente verhuizen.

Hoe begeleiden we asielzoekers bij terugkeer?

Het COA begeleidt uitgeprocedeerde asielzoekers zonder verblijfsrecht bij de voorbereiding op terugkeer naar hun land van herkomst. Of naar het land dat verantwoordelijk is voor de behandeling van hun asielaanvraag. Een casemanager bereidt hen in gesprekken voor op terugkeer en stimuleert vrijwillig vertrek. In elk azc bieden we uitgeprocedeerden de Toekomsttraining van het COA aan.

Hervestiging vluchtelingen

Nederland nodigt jaarlijks rond de 500 vluchtelingen uit om zich in ons land te vestigen. Het COA neemt deel aan de selectiemissies. In de Culturele Oriëntatie-training bereiden we de vluchtelingen voor op het leven in Nederland. We koppelen hen aan een gemeente voor een huis. En we begeleiden hen de eerste 48 uur in ons land.

Samenwerking andere organisaties

Voor de opvang en begeleiding van asielzoekers werkt het COA samen met veel partners, waaronder: IND, DT&V, Vreemdelingenpolitie (AVIM), VluchtelingenWerk Nederland, Stichting de Vrolijkheid, Stichting Nidos en gemeenten.