In Ter Apel werkt het COA met al zijn ketenpartners samen binnen het Nederlandse asielproces

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. De IND beoordeelt alle verblijfsaanvragen van mensen die in Nederland willen wonen. Daarnaast behandelt de IND naturalisatieverzoeken van mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en een Nederlands paspoort willen aanvragen. De IND is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Voor vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven, regisseert ketenpartner DT&V het daadwerkelijke vertrek. De verantwoordelijkheid voor vertrek uit Nederland ligt bij de vreemdeling zelf. Met gesprekken probeert DT&V de vreemdeling te motiveren tot terugkeer. Als een vreemdeling niet zelfstandig vertrekt, bekijkt DT&V per individu wat de mogelijkheden zijn voor gedwongen vertrek.

Vreemdelingenpolitie (AVIM)

De Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM) is verantwoordelijk voor de identiteitsvaststelling en de eerste registratie van de persoonsgegevens van asielzoekers. Asielzoekers zijn verplicht zich geregeld te melden. Binnen de keten voert de AVIM ook die meldplicht uit in de asielzoekerscentra. Samen met de Koninklijke Marechaussee is AVIM verantwoordelijk voor het toezicht op vreemdelingen die in Nederland verblijven. Als een asielaanvraag definitief is afgewezen, speelt AVIM een rol bij het uitzetten van vreemdelingen.

Koninklijke Marechaussee (KMar)

De KMar ziet toe op de rechtmatigheid van de toegang tot Nederland en het rechtmatig verblijf van de vreemdeling. Samen met AVIM is de KMar verantwoordelijk voor het toezicht op vreemdelingen die in Nederland verblijven. De marechaussee zorgt ook voor de eerste opvang van asielzoekers die direct aan de grens asiel aanvragen. Verder draagt de KMar uit te zetten vreemdelingen over aan buitenlandse autoriteiten.