• Gezin stapt in busje naar Schiphol
  Asielzoekers verlaten het azc en keren terug naar het land van herkomst © Inge van Mill

Vrijheidsbeperkende locatie

Uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht meer hebben op opvang in een azc kunnen onderdak krijgen in de ‘vrijheidsbeperkende locatie’ (vbl) in Ter Apel. Maar alleen als er zicht is op vertrek binnen 12 weken. In maximaal 12 weken bereiden zij zich voor op vertrek uit Nederland. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) begeleidt hen daarbij. Ook wij begeleiden hen bij de voorbereiding op vertrek en op hun toekomst in het land van herkomst.

In de vrijheidsbeperkende locatie zijn de voorzieningen sober en de huisregels strenger dan in een regulier azc. Bewoners moeten zich 5 dagen per week melden bij het COA en de Vreemdelingenpolitie (AVIM) en binnen de grenzen van de gemeente blijven. Daardoor zijn ze beschikbaar voor gesprekken en activiteiten gericht op terugkeer. Ze ontvangen geen leefgeld zoals in een regulier azc, maar wel eetgeld. Kinderen ontvangen wel leefgeld. Het aantal activiteiten is beperkt: volwassenen volgen de Toekomsttraining en kunnen vrijwilligerswerk op de locatie doen.

Gezinslocatie

Uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen verhuizen indien nodig vanuit de vbl naar een ‘gezinslocatie’. Dit gebeurt als zij hun vertrek niet binnen 12 weken kunnen organiseren en geen ander onderdak hebben. Kinderen onder de 18 jaar houden namelijk ook na afwijzing van de asielaanvraag recht op onderdak. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) begeleidt de gezinnen bij vertrek uit Nederland. De begeleiding van het COA is ook gericht op terugkeer en een toekomst in het land van herkomst.

De voorzieningen en huisregels zijn net zo sober en streng als in de vrijheidsbeperkende locatie. Het is de bedoeling dat de gezinnen Nederland zo snel mogelijk verlaten. Voor volwassenen bieden wij beperkt activiteiten aan: de Toekomsttraining en vrijwilligerswerk op de locatie.

Voor kinderen zijn de voorzieningen hetzelfde als in een regulier azc. Ze gaan naar school, er is een speeltuin en er is een aanbod van sport, spel, kunst en muziek.

 • Man met kinderwagen en fietsend meisje bij gezinslocatie Burgum
  Gezinslocatie Burgum © Jan Scheerder

Gesloten gezinsvoorziening Zeist

De gesloten gezinsvoorziening Zeist, ook wel ‘gvv’, is een detentiecentrum van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Er verblijven gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen die ons land gedwongen moeten verlaten. Zij zitten maximaal 14 dagen in vreemdelingenbewaring, zodat zij zich niet aan hun uitzetting kunnen onttrekken. Het gaat om 3 groepen:

 • gezinnen met minderjarige kinderen die in bewaring zijn gesteld op grond van artikel 59 of 59a Vw2000 en gereed zijn voor uitzetting 
 • gezinnen met minderjarige kinderen die na screening door de IND geen toegang tot Nederland hebben gekregen en op grond van artikel 6 Vw2000 in grensbewaring zijn geplaatst
 • alleenstaande minderjarige vreemdelingen die in bewaring zijn gesteld op grond van artikel 59 Vw2000

In de gesloten gezinsvoorziening begeleiden medewerkers van de DJI en het COA asielzoekers bij de voorbereiding op hun gedwongen terugkeer. De locatie is kindvriendelijk van opzet: ruim en groen, met speelvoorzieningen en activiteiten voor kinderen. Kinderen en jongeren kunnen er onderwijs volgen.

 • twee jongeren zitten in tuin van gesloten gezinsvoorziening
  Gesloten gezinsvoorziening Zeist © Detentiecentrum Zeist

Samenwerking andere organisaties

Voor de begeleiding bij terugkeer werkt het COA samen met onder andere de DT&V, IOM en de Vreemdelingenpolitie (AVIM).