Veelbesproken

'Wat is waar over asielopvang' bevat vragen over 9 veelbesproken onderwerpen over asielopvang. Per vraag geeft een korte animatie je snel een helder beeld hoe het werkelijk zit. Bijvoorbeeld hoe de opvanglocaties verdeeld zijn in Nederland, hoe hoog de toelage is voor asielzoekers is, hoe ze wonen en hoeveel sociale huurwoningen gemeenten toewijzen aan asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Heb je behoefte aan nog meer details? Bij elke animatie vind je nog een aantal veelgestelde vragen en antwoorden. De serie wordt elk half jaar ververst en aangevuld met nieuwe onderwerpen.

Meer weten of tips?

Wil je gebruik maken van het materiaal voor eigen communicatie, heb je tips voor nieuwe onderwerpen of een vraag? Laat het weten via communicatie@coa.nl.