Wachttijden 

Vanwege de huidige wachttijden is het in veel gevallen niet mogelijk de inschrijving in de BRP binnen de termijn van 6 maanden te realiseren. Statushouders krijgen nog wel voorrang bij de inschrijving in de BRP. Niet-statushouders komen op een wachtlijst, totdat er voldoende behandelcapaciteit is om hen in te schrijven. Bovendien worden bestaande afspraken voor de inschrijving in de BRP met niet-statushouders geannuleerd. Het COA kan helaas niets aan deze situatie doen.

Inschrijving in 'BRP-straten'

De IND, de gemeenten en het COA hebben in de 5 aanmeldcentra van de IND zogenaamde ‘BRP-straten’ gerealiseerd om de eerste inschrijving in de BRP goed en snel uit te voeren. Statushouders en asielzoekers worden in deze BRP-straten ingeschreven in de gemeente waar ze op dat moment verblijven. Ze ontvangen na inschrijving een burgerservicenummer.

Wie schrijven zich in?

Statushouders schrijven zich via een BRP-straat direct in in de BRP. Asielzoekers die nog geen verblijfsvergunning hebben, moeten 6 maanden wachten. Onder normale omstandigheden vervalt die wachttijd als: 

  • de identiteit van de asielzoeker is vastgesteld
  • de asielzoeker rechtmatig in Nederland verblijft
  • de asielzoeker naar verwachting langer dan 4 maanden in Nederland verblijft

De volgende asielzoekers kunnen zich niet inschrijven in de BRP:

  • Dublinclaimanten
  • asielzoekers die afkomstig zijn uit een veilig land van herkomst
  • vreemdelingen die al recht hebben op bescherming in een andere lidstaat van de EU
  • asielzoekers waarvan de identiteit niet is vastgesteld