Grondwet: respect voor elkaar

In Nederland kennen we vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Daarom verwijzen we in de huisregels van het COA naar artikel 1 en artikel 6 van de Grondwet. In de azc’s tolereren we geen beledigende uitingen over godsdienst en levensovertuiging. Discriminatie, intimidatie en geweld zijn in Nederland verboden. Laten bewoners elkaar niet in hun waarde? Dan treffen we maatregelen.

Video voor asielzoekers over grondwet, huisregels en maatregelen

Het COA: politiek en religieus neutraal

We zijn een politiek en religieus neutrale organisatie. Dat staat in de huisregels van het COA, het bezoekersreglement en de gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers. Het betekent onder andere:

  • het COA draagt geen bepaalde religie uit en bevoordeelt geen enkele religie
  • politieke en religieuze activiteiten waarmee asielzoekers inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van andere bewoners zijn niet toegestaan

Levensbeschouwelijke activiteiten in het azc

De politieke of religieuze voorkeur van asielzoekers was mogelijk de aanleiding om hun land van herkomst te verlaten. Daarom wil het COA voorkomen dat bewoners elkaar confronteren met politieke of religieuze uitingen.

Politieke en religieuze groepsbijeenkomsten zijn in het azc dan ook niet toegestaan. Ook niet in de eigen kamer. De activiteiten mogen alleen plaatsvinden in een kleine setting in de privésfeer. Denk aan een Bijbel- of Koranstudie in gezinsverband. Of een religieus gesprek met een bezoeker. Ook centrale gebedsoproepen zijn niet toegestaan in het azc. Bewoners kunnen een lied of gebedsoproep zacht afspelen op hun eigen telefoon.

Bewoners kunnen naar religieuze instellingen in de buurt om deel te nemen aan gebedsdiensten, Bijbelstudie of andere activiteiten in groepsverband. De vrijheid van godsdienst is daardoor niet in het geding.

Samenwerking andere organisaties

Het COA werkt samen met religieuze en maatschappelijke organisties. Daardoor kunnen we asielzoekers doorverwijzen naar de juiste organisaties in de buurt van het azc. Asielzoekers kunnen zo ook kennismaken met Nederlanders en integreren en participeren in de Nederlandse samenleving.

Op MyCOA, de website speciaal voor asielzoekers, zetten we informatie over organisaties in de buurt van het azc. Bij de receptie van het azc is meestal een plek waar bewoners of organisaties informatie kunnen neerleggen of ophangen. Daar is toestemming van de locatiemanager voor nodig.

Spanningen in het azc: met elkaar in gesprek

Veel religieuze uitingen van bewoners zijn toegestaan, maar kunnen toch spanningen veroorzaken in het azc. Bewoners in het azc leven vaak in een gezamenlijke kamer met beperkte mogelijkheden om zich af te zonderen. Een bewoner kan bijvoorbeeld last hebben van de gebedsoproep van zijn kamergenoot. Bij spanningen gaat een COA-medewerker met de betrokkenen op zoek naar een oplossing.  

Meld je aan voor Platform Informatievoorziening Grondrechten

In het Platform Informatievoorziening Grondrechten werkt het COA samen met religieuze en maatschappelijke partners zoals COC Nederland, Stichting Gave, OJCM, Super Femina, Rutgers Stichting en ProDemos. De aangesloten organisaties delen hun expertise en stemmen voorlichtingsmateriaal voor asielzoekers met elkaar af.