Centrale ontvangstlocatie

Asielzoekers die Nederland binnenkomen, melden zich bij de Vreemdelingenpolitie (AVIM) in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Direct na hun aanmelding krijgen ze 3 tot 10 dagen onderdak in de ‘centrale ontvangstlocatie’ (col) van het COA in Ter Apel of Budel. Daar krijgen ze een medische intake, tuberculose-onderzoek en het aanmeldgehoor. COA-medewerkers kijken of asielzoekers speciale aandacht of begeleiding nodig hebben en verstrekken maaltijden en verzorgingsproducten.

Centrale ontvangstlocatie voor jongeren

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) die zich hebben aangemeld bij de Vreemdelingenpolitie (AVIM) vangen we op in de ‘centrale ontvangstlocatie voor amv’ in Ter Apel. De jongeren krijgen daar een voogd van Stichting Nidos en staan vanaf dat moment onder zijn gezag.

  • Vrouw ontvangt broodmaaltijd in de centrale ontvangstlocatie
    Uitreiking broodmaaltijd in de centrale ontvangstlocatie © Inge van Mill

Procesopvanglocatie

Na het aanmeldgehoor verhuizen asielzoekers naar een ‘procesopvanglocatie’ (pol) in de buurt van een kantoor van de IND. Daar doorlopen zij de algemene asielprocedure. Medewerkers van VluchtelingenWerk geven voorlichting over de asielprocedure. Asielzoekers hebben in de procesopvanglocatie toegang tot noodzakelijke medische zorg via Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA).

COA-medewerkers begeleiden asielzoekers tijdens het verblijf in de procesopvanglocatie. Ze geven praktische informatie over het wonen in Nederland en in een azc. In de procesopvanglocaties krijgen bewoners meestal eetgeld, zodat ze zelf kunnen koken. Vanwege de beoogde korte verblijfsduur is het activiteitenaanbod in de procesopvanglocatie beperkt: volwassenen kunnen de training Basaal Nederlands en vrijwilligerswerk op de locatie doen. Kinderen gaan naar school. Voor kinderen is er is op elke opvanglocatie een aanbod van sport, spel, kunst en muziek.

Asielzoekers met een grote kans op een vergunning beginnen hier al met integratie en partipatie. Lees meer over lessen ‘Nederlands als tweede taal’ (NT2).

Procesopvanglocatie voor amv 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) van 15 tot 18 jaar verblijven tijdens de algemene asielprocedure in een ‘procesopvanglocatie voor amv’, of ‘pol amv’. Ze krijgen daarbij begeleiding van hun advocaat en Nidos-voogd. Alleenstaande jongeren van 13 en 14 jaar die Nidos niet kan plaatsen in een opvanggezin, gaan vanuit Ter Apel zo veel mogelijk naar een kleinschalige woonvoorziening.

COA-mentoren begeleiden de jongeren 24 uur per dag. De jongeren krijgen in de procesopvanglocatie eet- en leefgeld en een volledig aanbod van activiteiten.

Pre-procesopvanglocatie

Asielzoekers die na hun verblijf in de centrale ontvangstlocatie nog niet kunnen starten met de algemene asielprocedure gaan naar een zogenaamde ‘pre-procesopvanglocatie’, of ‘pre-pol’. Daar doorlopen ze de rust-en voorbereidingstijd en wachten ze op de start van de procedure. De pre-procesopvanglocatie is geen reguliere locatie van het COA. Deze locatie is alleen nodig als de IND door een hoge instroom van asielzoekers een wachttijd heeft.

Een pre-procesopvanglocatie bevindt zich vaak op het terrein van een azc. Het activiteitenaanbod is zoveel mogelijk hetzelfde als het aanbod in het azc. Zo kunnen bewoners alvast starten met het programma Wonen en leven op een COA-locatie.

Azc in Budel
© COA

Opvang asielzoekers uit veilige landen

De IND behandelt de asielaanvragen van asielzoekers uit veilige landen in een versnelde procedure. Ook wel 'spoor 2' genoemd. Het COA vangt deze mensen tijdens de versnelde asielprocedure versoberd en separaat op. Gaan ze in beroep? Dan verhuizen ze naar reguliere azc's. 

Asielzoekerscentrum (azc)

Na de algemene asielprocedure gaan de meeste volwassen asielzoekers naar een azc:

  • Asielzoekers met een verblijfsvergunning, ook wel ‘statushouders’. Zij mogen in een azc wonen totdat zij woonruimte krijgen in een gemeente.
  • Asielzoekers die in de verlengde asielprocedure zitten. 
  • Afgewezen asielzoekers. Zij hebben nog maximaal 28 dagen recht op opvang in een azc. In die tijd kunnen ze hun vertrek voorbereiden. Als ze niet zelfstandig binnen die termijn vertrekken, kunnen ze verhuizen naar een locatie voor terugkeer.

In een azc krijgen de bewoners eet- en leefgeld en koken ze zelf. Wij bieden in het azc veel activiteiten en diverse programma’s waarin zij zich kunnen voorbereiden op hun toekomst.  

  • Twee vrouwen koken in de gemeenschappelijke keuken in het azc
    In het azc krijgen asielzoekers eetgeld en koken ze zelf © Inge van Mill

Opvanglocaties voor extra begeleiding en toezicht

Sommige asielzoekers kunnen niet zelfstandig in een azc wonen. Ze hebben bijvoorbeeld psychische problemen, missen vaardigheden of zorgen voor overlast. Voor hen zijn er 2 opvanglocaties: de intensief begeleidende opvang en de handhaving en toezichtlocatie. Ook kunnen we asielzoekers doorverwijzen naar Psychiatrisch en Forensisch Centrum Veldzicht.