Reguliere kleinschalige opvang

Met reguliere kleinschalige opvang bedoelen we locaties van rond de 150 plekken of minder en met een looptijd van bij voorkeur meer dan 5 jaar. Er zijn twee basisvarianten; een dependance van een azc in de buurt en als die er niet is, een zelfstandige locatie.

Op kleinschalige locaties wonen bewoners zelfstandiger dan op een azc omdat er geen vaste begeleiding aanwezig is en ze voor bijvoorbeeld een doktersbezoek, taallessen of recreatie of naar de hoofdlocatie of gemeentevoorzieningen gaan. Het COA selecteert de bewoners. Vanaf 100 bewoners is er permanente beveiliging aanwezig. Er is geen blauwdruk voor kleinschalige opvang, het is altijd maatwerk. Hierin gaan we uitvinden wat werkt en haalbaar is.

Amv-opvang

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden opgevangen in kleinschalige opvanglocaties. Eerst in een proces-opvanglocatie en na de asielprocedure in een opvanggezin, een kleinschalige opvangplek van Nidos of een woonvoorziening van het COA. De jongeren worden intensief begeleid bij hun ontwikkeling naar volwassenheid. Dat betekent dat er 24/7 begeleiding aanwezig is. Amv-opvang is dus een heel andere opvangvorm dan reguliere kleinschalige opvang waar bewoners zelfstandig wonen.

Kleinschalige noodopvang – ook met Rode Kruis

Ook in de noodopvang kennen we kleinschalige opvang. In de noodopvang komen asielzoekers die net in Nederland zijn aangekomen. Vanuit hier verhuizen ze naar een azc. In kleinschalige noodopvang is altijd begeleiding in huis. Op een aantal locaties heeft het Rode Kruis de dagelijkse leiding. Noodopvang is tijdelijk, terwijl reguliere kleinschalige opvang structureler van aard is (bij voorkeur meer dan 5 jaar).

Download Kleinschalige opvang gemeenten