Een bed voor iedereen die daar recht op heeft

Het COA biedt asielzoekers onderdak. Tijdens het asielproces vangen we asielzoekers op in verschillende soorten opvanglocaties. Na afloop van de procedure bieden we statushouders opvang totdat ze een huis krijgen in een gemeente. Afgewezen asielzoekers mogen nog een korte periode in een azc wonen om hun vertrek voor te bereiden.

En dan: begeleiding voor nu en later

Onderdak voor asielzoekers is belangrijk, maar we doen veel meer. We begeleiden asielzoekers bij het vormgeven van hun toekomst in Nederland of het land van herkomst. In elk azc bieden we programma’s aan. En voeren COA-medewerkers gesprekken met asielzoekers over het leven in en rond het azc en over hun toekomst. Zo versterken asielzoekers vaardigheden die ze nodig hebben om regie te houden over hun eigen leven.

Het leven in en rond een azc

Een azc is net een dorp, zeggen we wel eens. De asielzoekers zijn elkaars buren. Er staat vaak een school op het terrein en er is een speelplek voor kinderen. Asielzoekers wonen en leven er zelfstandig. Benieuwd hoe het leven in een azc er uit ziet? En wie onze samenwerkingspartners zijn? 

Meer over wonen in een azc
alt=""
© Kick Smeets

AMIF-projecten: opvang en begeleiding asielzoekers verbeteren

Het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) subsidieert projecten om het opvang- en asielstelsel te verbeteren en integratie en terugkeer te bevorderen. Verschillende COA-projecten dragen bij aan deze doelen en krijgen AMIF-subsidie. 

Samenwerking andere organisaties

Voor de opvang en begeleiding van asielzoekers werkt het COA samen met veel partners, waaronder: IND, DT&V, Vreemdelingenpolitie (AVIM), VluchtelingenWerk Nederland, Stichting de Vrolijkheid, Stichting Nidos en gemeenten.