Eisen voor gebouwen en terreinen

Bestaande gebouwen moeten we met een redelijke investering geschikt kunnen maken voor bewoning. Daarom hebben we bijvoorbeeld een voorkeur voor gebouwen die al beschikken over verwarming. En die voldoen aan de brandveiligheidseisen. De aanwezigheid van asbest is doorgaans een probleem.

Basisvereisten voor opvanglocaties 

 • Leegstaand vastgoed vanaf 3.000 m2 bruto vloeroppervlak, geschikt voor minimaal 300 opvangplaatsen.
 • Leegstaand vastgoed van 1.500 tot 4.500 m2 bruto vloeroppervlak, voor 100-250 plaatsen. De eigenaar exploiteert de locatie en maakt die geschikt als aanvullende opvanglocatie. Of de locatie ligt in de nabijheid (ongeveer 7 km) van een bestaand azc, van waaruit aansturing kan plaatsvinden.
 • Terreinen groter dan 3 hectare die gemakkelijk zijn aan te sluiten op water, elektriciteit en riolering (bij voorkeur bouwrijpe grond).
 • Wij hebben een voorkeur voor opvanglocaties van tenminste 500 m2 bruto vloeroppervlak, geschikt voor minimaal 50 opvangplaatsen, eventueel kunnen ook kleinere opvanglocaties ingezet worden.
 • Voor een locatie geldt een minimale looptijd van een half jaar. 

Specifieke eisen voor kleinschalige woonvoorzieningen jongeren

 • Leegstaande panden met 350 tot 700 m2 bruto vloeroppervlak, voor 30-100 opvangplaatsen (het aaneenschakelen van panden is bespreekbaar).
 • Op fietsafstand van het centrum van de stad of het azc van de betreffende regio.
 • In of dichtbij een woonwijk.
 • Op korte termijn beschikbaar.
 • Met een bestemming ‘wonen’ of ‘maatschappelijk vastgoed’.

Voldoet het aanbod aan de eisen?

Voor een goede beoordeling van het aanbod hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Kadastrale informatie: adres, kavelnummers, eigenaar.
 • Plattegronden met maatvoering.
 • Mogelijke rapportages, onderzoeken en informatie over legionella, brandveiligheid, asbest, enzovoort.
 • De wijze van vastgoed aanbieden: verhuur of verkoop.
 • Beschikbaarheid van de locatie: per wanneer en voor welke termijn.

Zo meld je vastgoed aan

Hierboven staan onze basisvereisten voor vastgoed. Om vastgoed aan te bieden - huur of koop -  vul je een online formulier in. Zo geef je de basisgegevens over het vastgoed door en beantwoord je onze vragen. Het is dan direct duidelijk welke gegevens het COA nog nodig heeft. Meer over werkwijze behandeling aanbod vastgoed >

bewoners in de tuin van azc Baexem
© Mariette Carstens

Elke opvanglocatie is anders: klooster, bungalowpark of kazerne

Asielzoekers wonen meestal in semipermanente woonunits zoals in Emmen. Maar ook wel in voormalige gevangenissen
(Hoogeveen), kloosters (Baexem) kazernes (Gilze) of caravans
(Sint Annaparochie). Soms staat een opvanglocatie midden in het bos (Oisterwijk), in de stad (Utrecht) of juist in een dorp
(Echt).

Alternatieve opvangvormen

Incidenteel, bijvoorbeeld bij een onvoorziene hoge instroom, zetten we ook alternatieve opvangvormen in. Zoals de Zeelandhallen in Goes waar we op dit moment tijdelijk ruim 300 asielzoekers opvangen. Of de opvang in een hotel of pension. We sluiten dan met de eigenaar een contract af. Die zorgt voor het beheer van deze 'aanvullende opvanglocatie' en wij bieden de asielzoekers het dienstenpakket conform de wet COA.

© Kick Smeets

Het COA heeft veel nieuwe locaties nodig

De situatie in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is onhoudbaar. Er zijn in het hele land onvoldoende opvangplekken om asielzoekers op te vangen. Het COA is hard op zoek naar reguliere opvangplekken met een langere looptijd, zodat we de gewenste kwaliteit kunnen bieden. 

Lees meer in het dossier Opvangcapaciteit