Een deel van onze panden is eigendom van het COA. Een ander deel huren we van particulieren, maatschappelijke organisaties, overheden of marktpartijen. Soms huren we terreinen om tijdelijke units te plaatsen. Ook kleinschalige locaties behoren tot de mogelijkheden.

Lees meer over kleinschalige opvang.

Basiseisen voor gebouwen en terreinen

 • Leegstaand vastgoed (bij voorkeur bestemming wonen of maatschappelijk vastgoed);
 • Bestaande gebouwen moeten we met een redelijke investering geschikt kunnen maken voor bewoning. Daarom hebben we een voorkeur voor gebouwen die al beschikken over verwarming en die voldoen aan de brandveiligheidseisen. De aanwezigheid van asbest is doorgaans een probleem.
 • Terreinen groter dan 3000 m2 (bij voorkeur bouwrijpe grond, aanwezigheid van infrastructuur en gemakkelijk aan te sluiten op water, elektriciteit en riolering) waarop tijdelijke units voor noodopvang dan wel nieuwbouw voor reguliere opvang gerealiseerd kan worden.
 • Voor reguliere locaties bij voorkeur een minimale gebruiksduur van vijf jaar en voor noodopvang locaties bij voorkeur een minimale gebruiksduur van zes maanden.

Specifieke eisen woonvoorzieningen jongeren

 • Leegstaande panden waarbij het aaneenschakelen van panden bespreekbaar is;
 • Bij voorkeur bestemming ‘wonen’ of ‘maatschappelijk vastgoed’;
 • Op fietsafstand van het centrum van de stad of een opvanglocatie in de buurt;
 • In of dichtbij een woonwijk;
 • Op korte termijn beschikbaar.

Voldoet het aanbod aan de eisen?

Voor een goede beoordeling van het aanbod hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Kadastrale informatie: adres, kavelnummers, eigenaar;
 • Plattegronden met maatvoering;
 • Mogelijke rapportages, onderzoeken en informatie over legionella, brandveiligheid, asbest, enzovoort;
 • De wijze van vastgoed aanbieden: verhuur of verkoop;
 • Beschikbaarheid van de locatie: per wanneer en voor welke termijn.

Het Programma van Eisen (RFPvE) beschrijft de functionele en ruimtelijke behoefte die het COA nodig heeft om opvang te bieden aan asielzoekers. Het geeft een beschrijving van de ideale situatie van een asielzoekerscentrum en de overige opvangmodaliteiten en verschaft het beeld van de huisvestingbehoefte.

Hiermee dient het RFPvE:

 • als eisenpakket bij nieuwbouw op nieuwe locaties of bij grootschalige herontwikkeling van bestaande locaties.
 • als richtlijn en ambitieniveau bij het verwerven van bestaand vastgoed dat voor korte of middellange termijn gebruikt gaat worden voor opvang beschrijven de ideale huisvesting voor onze bewoners in alle opvangvormen. 
Download RFPvE

Zo meld je vastgoed aan

Hierboven staan onze basisvereisten voor vastgoed. Om vastgoed aan te bieden - huur of koop -  vul je een online formulier in. Zo geef je de basisgegevens over het vastgoed door en beantwoord je onze vragen. Het is dan direct duidelijk welke gegevens het COA nog nodig heeft. Meer over werkwijze behandeling aanbod vastgoed >

bewoners in de tuin van azc Baexem
© Mariette Carstens

Elke opvanglocatie is anders: klooster, bungalowpark of kazerne

Asielzoekers wonen meestal in semipermanente woonunits zoals in Emmen. Maar ook wel in voormalige gevangenissen
(Hoogeveen), kloosters (Baexem) kazernes (Gilze) of caravans
(Sint Annaparochie). Soms staat een opvanglocatie midden in het bos (Oisterwijk), in de stad (Utrecht) of juist in een dorp
(Echt).

Alternatieve opvangvormen

Incidenteel, bijvoorbeeld bij een onvoorziene hoge instroom, zetten we ook alternatieve opvangvormen in. Zoals de Zeelandhallen in Goes waar we op dit moment tijdelijk ruim 300 asielzoekers opvangen. Of de opvang in een hotel of pension. We sluiten dan met de eigenaar een contract af. Die zorgt voor het beheer van deze 'aanvullende opvanglocatie' en wij bieden de asielzoekers het dienstenpakket conform de wet COA.

© Kick Smeets

Het COA heeft veel nieuwe locaties nodig

De situatie in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is onhoudbaar. Er zijn in het hele land onvoldoende opvangplekken om asielzoekers op te vangen. Het COA is hard op zoek naar reguliere opvangplekken met een langere looptijd, zodat we de gewenste kwaliteit kunnen bieden. 

Lees meer in het dossier Opvangcapaciteit