Taakstelling

Grotere gemeenten moeten meer nieuwe statushouders huisvesten dan kleinere gemeenten. Elke maand verschijnt een overzicht van de realisatie van de actuele taakstelling. 

Afspraken versnelde uitstroom 7.500 statushouders

Statushouders verblijven nu na het verkrijgen van hun verblijfsvergunning doorgaans langer dan drie maanden in een azc. Dat is niet bevorderlijk voor hun integratie. Het legt bovendien extra druk op de opvang bij het COA met bijvoorbeeld de noodzaak tot crisisnoodopvang tot gevolg.

Het Rijk, de gemeenten en de veiligheidsregio’s hebben zich daarom uitgesproken over de noodzaak van het versnellen van de uitstroom van 7.500 vergunninghouders vanaf 1 juli 2022 en hebben daarvoor een plan opgesteld.

Minderjarigen in woongroep van Nidos tellen mee voor taakstelling

Alleenstaande minderjarigen statushouders die in woongroepen (kso) van stichting Nidos verblijven, tellen mee voor de gemeentelijke taakstelling.

Minderjarige statushouders die in een kleinschalige woonvoorziening (kwv) van het COA of in een opvanggezin verblijven, tellen daar niet voor mee.

Verhuizing minderjarigen

Verhuizing van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) naar een andere gemeente, kan van invloed zijn op de gerealiseerde taakstelling. Dat is het geval als amv: 

  • op 18-jarige leeftijd verhuizen naar een andere gemeente waar ze een beroep doen op vervolghuisvesting
  • vanwege gezinshereniging vanuit een Nidos-opvanglocatie naar een andere gemeente verhuizen

Aanmelden verhuizing

Als een minderjarige statushouder verhuist naar een andere gemeente, dan moet de nieuwe gemeente dit melden bij het COA. Dat kan via de COA Informatielijn. Pas daarna telt de huisvesting van de minderjarige statushouder mee voor de taakstelling van die nieuwe gemeente.
Het COA zorgt ervoor dat de verhuisde statushouder niet meer meetelt voor de taakstelling van de eerdere verblijfsgemeente.

Taakstellingvolgsysteem

Voor de overdracht van statushouders naar de gemeenten deelt het COA informatie met de gemeenten over statushouders via het Taakstellingvolgsysteem.