Taakstelling

Grotere gemeenten moeten meer nieuwe statushouders huisvesten dan kleinere gemeenten. Elke maand verschijnt een overzicht van de realisatie van de actuele taakstelling. 

Afspraken versnelde uitstroom statushouders

Statushouders verblijven nu na het verkrijgen van hun verblijfsvergunning doorgaans langer dan drie maanden in een azc. Dat is niet bevorderlijk voor hun integratie. Het legt bovendien extra druk op de opvang bij het COA met bijvoorbeeld de noodzaak tot crisisnoodopvang tot gevolg.

Het Rijk, de gemeenten en de veiligheidsregio’s hebben zich daarom uitgesproken over de noodzaak van het versnellen van de uitstroom van vergunninghouders.

Alleenstaande minderjarige statushouders en de taakstelling

Alleenstaande minderjarige statushouders in kleinschalige opvang van Nidos tellen mee voor taakstelling, alleenstaande minderjarige statushouders in opvanggezinnen alleen wanneer ze na hun 18elevensjaar een beroep doen op vervolghuisvesting

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor vervolghuisvesting voor amv’s met een vergunning vanaf het 18e levensjaar.

Alleenstaande minderjarige statushouders die in kleine wooneenheden en kinderwoongroepen (kso) van stichting Nidos of van een contractpartner van Nidos verblijven, tellen mee voor de gemeentelijke taakstelling. Afgesproken is dat zodra een alleenstaande minderjarige statushouder in een Nidos opvanglocatie in de gemeente wordt geplaatst, deze direct meetelt voor de taakstelling.

Voor een alleenstaande minderjarige statushouder die in een opvanggezin (OWG) van Nidos verblijft, geldt dat gemeenten op het moment dat een jongere 17 jaar wordt op de hoogte gebracht wordt dat de jongere vervolghuisvesting mogelijk aan gaat vragen. Vanaf het moment dat de jongere daadwerkelijk een beroep doet op vervolghuisvesting van de gemeente, wordt de jongere aangemeld voor de taakstelling van deze gemeente.

Verhuizing minderjarigen

Verhuizing van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) naar een andere gemeente, kan van invloed zijn op de gerealiseerde taakstelling. Dat is het geval als amv: 

  • op 18-jarige leeftijd verhuizen naar een andere gemeente waar ze een beroep doen op vervolghuisvesting
  • vanwege gezinshereniging vanuit een Nidos-opvanglocatie naar een andere gemeente verhuizen

Aanmelden verhuizing

Als een minderjarige statushouder verhuist naar een andere gemeente, dan moet de nieuwe gemeente dit melden bij het COA. Dat kan via de COA Informatielijn. Pas daarna telt de huisvesting van de minderjarige statushouder mee voor de taakstelling van die nieuwe gemeente.
Het COA zorgt ervoor dat de verhuisde statushouder niet meer meetelt voor de taakstelling van de eerdere verblijfsgemeente.

Taakstellingvolgsysteem

Voor de overdracht van statushouders naar de gemeenten deelt het COA informatie met de gemeenten over statushouders via het Taakstellingvolgsysteem.