Vrijwilligerswerk doen buiten het azc

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist. Bijvoorbeeld in het buurtcentrum werken of wandelen met ouderen. Daardoor kunnen ze werkervaring opdoen, de taal leren en in contact komen met Nederlanders. Ze bespreken met hun casemanager de mogelijkheden om in de buurt te participeren. En zoeken vacatures bij de Meedoenbalie in het azc. 

Vrijwilligersverklaring

Als asielzoekers nog geen verblijfsvergunning hebben, toetst het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of er sprake is van vrijwilligerswerk. De organisatie vraagt hiervoor een vrijwilligersverklaring aan bij het UWV. Lees meer over vrijwilligerswerk asielzoekers op rijksoverheid.nl. Of lees de brochure ‘Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang’.

Veel asielzoekers doen graag vrijwilligerswerk in een woonzorgcentrum
Veel asielzoekers doen graag vrijwilligerswerk in een woonzorgcentrum © Aan de slag

Meedoenbalie

Zo'n 40 azc’s hebben een Meedoenbalie waar het COA in samenwerking met lokale vrijwilligerscentrales en andere partners (vrijwilligers)werk en activiteiten aanbiedt. Vaker meedoen in de samenleving, het liefst in de directe omgeving van het azc, daar draait het om.

 

 

Zelfwerkzaamheid: vrijwilligerswerk in het azc

Bewoners kunnen ook vrijwilligerswerk doen in het azc, ook wel ‘zelfwerkzaamheid’ genoemd. Bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimten schoonmaken, de gebouwen of tuin onderhouden, of het open leercentrum beheren. Dat kan maximaal 25 uur per week. Bewoners krijgen hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding: € 0,70 tot € 1,40 per uur met een maximum van € 17,50 per week.

  • Een bewoner maakt de recreatieruimte van azc Dronten schoon
    Vrijwilligerswerk op locatie: bewoner maakt de recreatieruimte schoon © Inge van Mill

Betaald werken tijdens verblijf in het azc

Bewoners in de COA-opvang die betaald werk doen, hebben een zinvolle invulling van hun wachttijd en integreren beter en sneller. Samen met partners ondersteunt het COA hen zo goed mogelijk bij het vinden van betaald werk. Vanuit de visie dat arbeidsparticipatie leidt tot zelfredzaamheid en eigenwaarde bij bewoners die daardoor actief bijdragen aan de samenleving. 

Bekijk de flyer Arbeidsparticipatie van het COA en de poster met best practices van toeleiding naar werk.

Statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als Nederlanders en mogen volledig werken. Asielzoekers zonder verblijfsvergunning mogen ook betaald werken. Werkgevers moeten wel een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV geeft deze vergunning als een asielaanvraag minimaal 6 maanden in behandeling is.

Asielzoekers die inkomsten en/of eigen vermogen hebben, mogen nog steeds gebruik maken van de COA-opvang. In dat geval moeten zij wel een eigen bijdrage in de opvangkosten betalen. Dit staat in de Regeling eigen bijdrage asielzoekers met inkomen en vermogen (Reba).

Lees meer over betaald werk asielzoekers op rijksoverheid.nl.

© Kick Smeets

Vrijwilligerswerk of betaald werk aanbieden

Nieuwkomers in dienst nemen kan veel voordelen hebben voor een bedrijf. Zo staan nieuwkomers bekend om een groot doorzettingsvermogen. Wil jij bewoners van azc’s vrijwilligerswerk, een werkervaringsplek, een stage of betaald werk in jouw organisatie aanbieden? Wij kijken graag met je naar de mogelijkheden. 

Stuur een e-mail
gids voor werkgevers

Nieuwkomer in dienst nemen? Lees de gids voor werkgevers

Voor werkgevers bieden nieuwkomers een aantrekkelijk arbeidspotentieel. De gids 'Nieuwkomers op weg naar werk' bevat praktische informatie, nuttige tips en hulpmiddelen voor werkgevers die overwegen om nieuwkomers in dienst te nemen.

Download hier de Gids voor werkgevers

Casemanagers participatie: activiteiten zoeken

Het COA heeft casemanagers participatie in dienst. Zij ondersteunen de azc’s in hun regio en zoeken voor bewoners participatie-activiteiten. Denk aan vrijwilligersklussen bij sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties en zorginstellingen.

COA leerwerktrajecten statushouders

Het COA wil als werkgever kansen bieden aan statushouders. Daarom startte in januari 2020 de pilot ‘Leerwerktrajecten Statushouders’. 15 statushouders volgen een leerwerktraject op mbo-niveau als huismeester of woonbegeleider. Ze werken 3 dagen in het azc en gaan 1 dag per week naar school. Bekijk de video!

Maysam Alsaid over zijn COA leerwerktraject
Asielzoekers krijgen lessen Nederlands in het azc
© Mariette Carstens

Wet inburgering 2021

Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. De gemeenten hebben nu de regie op het inburgeringstraject van een statushouder, vanaf het moment van koppeling aan de gemeente tot aan huisvesting. Voor een succesvolle integratie van statushouders is het belangrijk dat inburgeringsactiviteiten van het azc aansluiten op die van de gemeente. 

Samenwerking andere organisaties

Om asielzoekers en statushouders aan vrijwilligerswerk of betaald werk te helpen werkt het COA samen met onder andere gemeenten, vrijwilligersorganisaties, Pharos, UAF en NOV