Asielzoekers maken winkelwagens schoon vanwege het coronavirus
© Harry Tielman

Vrijwilligerswerk of betaald werk aanbieden

Nieuwkomers in dienst nemen kan veel voordelen
hebben voor een bedrijf of organisatie. Zo staan nieuwkomers met een baan bekend om een groot doorzettingsvermogen. Wil jij bewoners van azc’s vrijwilligerswerk, een werkervaringsplek, een stage of betaald werk in jouw organisatie aanbieden? Wij kijken graag met je naar de mogelijkheden. 

Stuur een e-mail

Vrijwilligerswerk doen buiten het azc

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist. Bijvoorbeeld in het buurtcentrum werken of wandelen met ouderen. Daardoor kunnen ze werkervaring opdoen, de taal leren en in contact komen met Nederlanders. Ze bespreken met hun casemanager de mogelijkheden om in de buurt te participeren. En zoeken vacatures bij de 'balie voor vrijwilligerswerk' in het azc. 

Vrijwilligersverklaring

Als asielzoekers nog geen verblijfsvergunning hebben, toetst het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of er sprake is van vrijwilligerswerk: het werk is meestal onbetaald, de organisatie heeft geen winstoogmerk en het werk is goed voor de samenleving. De organisatie vraagt hiervoor een vrijwilligersverklaring aan bij het UWV. Lees meer over vrijwilligerswerk asielzoekers op rijksoverheid.nl. Of lees de brochure ‘Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang’.

Veel asielzoekers doen graag vrijwilligerswerk in een woonzorgcentrum
Veel asielzoekers doen graag vrijwilligerswerk in een woonzorgcentrum © Aan de slag

Balie voor vrijwilligerswerk

Ruim 20 azc's hebben een balie waar lokale vrijwilligerscentrales vrijwilligerswerk aanbieden. Asielzoekers voeren volgens de 'Aan de Slag'-methode vrijwilligerswerk uit bij maatschappelijke organisaties in de buurt van het azc.  

 

 

Zelfwerkzaamheid: vrijwilligerswerk in het azc

Bewoners kunnen ook vrijwilligerswerk doen in het azc, ook wel ‘zelfwerkzaamheid’ genoemd. Bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimten schoonmaken, de gebouwen of tuin onderhouden, of ruimten zoals de recreatiezaal en het open leercentrum beheren. Dat kan maximaal 25 uur per week. Asielzoekers krijgen hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding: € 0,56 tot € 1,10 per uur met een maximum van € 14 per week.

  • Een bewoner maakt de recreatieruimte van azc Dronten schoon
    Vrijwilligerwerk op locatie: bewoner maakt de recreatieruimte schoon © Inge van Mill

Betaald werken tijdens verblijf in het azc

Statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als Nederlanders en mogen volledig werken. Asielzoekers zonder verblijfsvergunning mogen 24 weken per jaar betaald werken. Werkgevers moeten een tewerkstellingsvergunning (TWV) hebben voor het in dienst nemen van asielzoekers. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) geeft deze vergunning als een asielaanvraag minimaal 6 maanden in behandeling is.

Het geld dat bewoners verdienen, houdt het COA in op het weekgeld volgens de Reba-regeling. Bewoners die willen werken, moeten zelf werk zoeken. Het COA brengt bewoners in contact met werkgevers, maar we treden niet op als bemiddelaar. Bewoners kunnen ons wel advies vragen over het schrijven van een curriculum vitae. Lees meer over betaald werk asielzoekers op rijksoverheid.nl.

Casemanagers participatie: vacatures zoeken

Het COA heeft 12 casemanagers participatie in dienst. Zij ondersteunen de azc’s in hun regio en zoeken vrijwilligersklussen bij bijvoorbeeld sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties en zorginstellingen. Het liefst activiteiten die statushouders kunnen blijven doen als ze naar een gemeente verhuizen. 

Samenwerking andere organisaties

Om asielzoekers aan vrijwilligerswerk of betaald werk te helpen werkt het COA samen met onder andere Pharos, UAF, vrijwilligersorganisaties en gemeenten.

VOORwerk: statushouders bereiden zich voor op werk in Nederland

Statushouders kunnen deelnemen aan onze VOORwerk-trainingen. Daar leren ze bijvoorbeeld hoe je een netwerk opbouwt en hoe je je presenteert op de arbeidsmarkt. Aan het einde van deze training stimuleren we de deelnemers om vervolgstappen te zetten: een opleiding, stage of werkervaringsplek.

Meer over VOORwerk
gids voor werkgevers

Gids voor werkgevers

Voor werkgevers bieden nieuwkomers een aantrekkelijk abeidspotentieel. De gids 'Nieuwkomers op weg naar werk' bevat praktische informatie, nuttige tips en hulpmiddelen voor werkgevers die overwegen om nieuwkomers in dienst te nemen.

Download hier de Gids voor werkgevers