Vrijwilligerswerk bij het COA

De vacatures voor vrijwilligers variëren per locatie. Soms zijn er bijvoorbeeld buddies nodig om bewoners te begeleiden naar een ziekenhuis of vrijwilligers om te helpen met het aanvragen van bankpasjes en andere administratieve handelingen. Op alle locaties zijn vrijwilligers actief als: 

  • Begeleider open leercentrum: het open leercentrum is de computerruimte. Samen met een COA-medewerker ondersteun je asielzoekers bij (zelf)studie of bij een computercursus. Je geeft ook huiswerkbegeleiding en bent het aanspreekpunt voor andere vragen.
  • Begeleider activiteitenruimte 2-4 jarigen: samen met medewerkers van het COA verzorg je de opvang van kinderen tot 4 jaar. Hun ouders kunnen zo deelnemen aan programma’s en activiteiten of een bezoek brengen aan een arts of advocaat.
  • Docent Basaal Nederlands: je geeft les aan een groep asielzoekers volgens een speciale lesmethode. Je krijgt daar een handleiding bij voor begeleiders.
  • Begeleider vrijetijdsbesteding: je geeft bijvoorbeeld voetbaltraining of muziekles. Of misschien wil je een bijdrage leveren aan de sport- en spelactiviteiten die bewoners zelf op een azc organiseren.

Wil je ook als vrijwilliger bijdragen aan de opvang van asielzoekers? Dat kan als je: 

  • 18 jaar of ouder bent
  • affiniteit hebt met (de opvang van) asielzoekers
  • professioneel te werk gaat
  • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt aanleveren

Vind een vrijwilligersvacature bij je in de buurt

vrijwilliger geeft Nederlandse les aan man
© Patricia Wolf

Samen proberen verschillen te overbruggen

“Ik heb veel respect voor deze mensen die in een compleet andere cultuur opnieuw moeten beginnen. Klanken en woorden die voor ons normaal zijn, daar struikelen zij over. Ik vind het een uitdaging om samen te proberen de verschillen tussen hun moedertaal en het Nederlands te overbruggen. Het is fantastisch als het hen lukt om iets te begrijpen wat eerder onbegrijpelijk was.”

Geke assisteert als vrijwilliger bij de Nederlandse les in azc Utrecht

Bij andere organisaties

Op alle COA-locaties bieden we een uitgebreid programma voor bewoners. Dit doen we samen met andere, landelijke en lokale, organisaties. En die kunnen ook niet zonder de inzet van vrijwilligers.

Lokale initiatieven

Op en rondom elk azc bestaan lokale initiatieven van vrijwilligers. Zoals Repair Café's, gezamenlijke koffieochtenden voor bewoners van het azc en omwonenden of sportlessen bij een lokale sportvereniging. Heb je interesse om daar als vrijwilliger aan bij te dragen? Kijk dan of er lokale initiatieven zijn bij een azc bij je in de buurt

Landelijke organisaties

We hebben een aantal vaste samenwerkingspartners die een structurele bijdrage leveren aan de opvang en begeleiding van asielzoekers. Ze hebben ieder hun eigen aandachtsgebied. Zo organiseert De Vrolijkheid vooral culturele activiteiten voor kinderen. TeamUp biedt sport- en spelactiviteiten om kinderen te leren hoe ze met hun gevoel kunnen omgaan. En VluchtelingenWerk Nederland geeft asielzoekers onder meer voorlichting over de asielprocedure. Met Time4You richt VluchtelingenWerk zich speciaal op vluchtelingenkinderen.

Deze organisaties zijn door het hele land op vrijwel alle COA-locaties actief. Op hun websites lees je hoe je je kunt aanmelden als vrijwilliger. Of kijk op de pagina van een locatie bij je in de buurt of er  nieuwe vrijwilligers nodig zijn.