Inloggen op het TVS

Digitaal klantprofiel

Het COA plaats van iedere statushouder een klantprofiel in het TVS. Wanneer het burgerservicenummer en het bankrekeningnummer van de statushouder beschikbaar zijn, worden die toegevoegd aan dat digitale klantprofiel.

Gemeenten gebruiken de informatie uit het TVS om passende huisvesting aan te bieden binnen hun taakstelling. En om statushouders te ondersteunen bij hun integratie en participatie.

Persoonsgegevens

  • Statushouders geven schriftelijk toestemming voor het delen van hun gegevens in het TVS.
  • Elke gemeente ondertekent met het COA een convenant over de verstrekking en verwerking van de persoonsgegevens in het TVS conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.