Handleiding voor docenten

Voor docenten bestaat een speciale handleiding om het onderwerp asielzoekers tijdens de les te behandelen. Met suggesties om de leerlingen actief bij het onderwerp te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan een rollenspel of aandacht voor het onderwerp in lessen zoals tekenen. In de handleiding vind je ook een toelichting op de spreekbeurten voor de basisschool en voor het voortgezet onderwijs