Sneller duidelijkheid voor asielzoekers. En sneller integreren of terugkeren. Dat is het doel van het nieuwe asielsysteem. Het COA maakt samen met provincies en gemeenten plannen om de asielopvang in de regio’s flexibeler te maken. Dat betekent concreet: 3 nieuwe typen opvanglocaties, multi-inzetbare opvang en meer bestuurlijke samenwerking.

Tijdens de hoge instroom van 2015 en 2016 lukte het de samenleving, het COA en de keten om alle asielzoekers een slaapplek te geven. Zelfs toen er 4.000 asielzoekers per week binnenkwamen. Niemand hoefde op straat te slapen. De maatschappelijke en financiële kosten waren echter hoog. Dat willen we niet meer. Om dit te voorkomen moet het asielsysteem flexibeler zijn en beter kunnen meebewegen met de aantallen asielzoekers die naar ons land komen.

Meer dossiers