We benoemen de knelpunten uit de dagelijkse praktijk en geven aan wat er nodig is om deze op te lossen. De boodschap van het COA aan de politiek en de samenleving is dat het anders kan en anders moet, samen met ketenpartners, gemeenten én de politiek.

Download Stand van de Uitvoering 2022