In deze Stand van de Uitvoering geven we een overzicht van de knelpunten in de asielopvang en de oplossingsrichtingen. We benadrukken ook de noodzaak van samenwerking met andere partijen om tot oplossingen te komen.

Tot slot beschrijven we onze toekomstvisie voor een stabiel opvanglandschap, waarin de implementatie van de Spreidingswet, stabiele financiering en de mogelijkheden voor kleinschalige opvang centraal staan.

De boodschap van het COA aan de politiek en de samenleving is dat het anders kan en anders moet, samen met ketenpartners, gemeenten én de politiek.