Wij zijn het COA

Documentaire 'Wij zijn het COA' (18 minuten)

Wet COA

Het COA bestaat sinds de ingang van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (1994). In deze 'Wet COA' zijn de volgende taken vastgelegd voor het zelfstandig bestuursorgaan Centraal Orgaan opvang asielzoekers:

  • onderdak bieden aan asielzoekers
  • hen begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten
  • opvanglocaties verwerven en beheren
  • de veiligheid en leefbaarheid in de opvanglocaties handhaven
  • asielzoekers voorzien van noodzakelijke middelen

Rva en Rvb

Die noodzakelijke middelen waarop asielzoekers recht hebben zijn vastgelegd in de Regeling verstrekkingen asielzoekers (Rva).

Naast de Rva bestaat de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (de Rvb).

De uitvoering van beide regelingen behoort tot de taken van het COA. We voeren deze taken uit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Voorbereiding op inburgering

Sinds 2008 biedt het COA in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het programma Voorbereiding op inburgering (V-inburgering) aan. Het programma bereidt statushouders voor op het leven in de gemeente en de inburgeringsplicht.