Incidenten: van overtreden huisregels tot strafbare feiten

Onder incidenten verstaan we gebeurtenissen waarbij asielzoekers op een opvanglocatie:

  • de huisregels overtreden
  • de openbare orde verstoren
  • (vermoedelijk) een strafbaar feit plegen  

Bij de meeste incidenten gaat het om het overtreden van de huisregels. Zoals de eigen woonruimte niet schoonmaken, koken of roken op de kamer of geluidsoverlast veroorzaken. Maar het kan ook gaan om verbale suïcidedreiging, suïcide, zelfbeschadiging of agressie en geweld tegen personen.

  • Bewoner kook op zijn kamer
    Koken op de eigen kamer is een overtreding van de huisregels © COA

Landelijk overzicht geregistreerde incidenten

Het ministerie van Veiligheid en Justitie publiceert elk jaar een landelijk overzicht van alle geregistreerde incidenten met asielzoekers. Hierin staan:

  • alle incidenten op opvanglocaties die het COA heeft geregistreerd
  • de incidenten op én buiten opvanglocaties die de politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben geregistreerd

Bij de incidenten van de politie en het OM gaat het om asielzoekers die - geheel of gedeeltelijk - in een COA-locatie verbleven en die verdachte waren van een misdrijf en/of zijn veroordeeld.

De cijfers van het COA en de politie komen niet overeen. De politie registreert namelijk alleen incidenten waarbij om politieassistentie is gevraagd. Omdat COA-medewerkers situaties vaak zelf oplossen, is de politie bij de meeste incidenten op opvanglocaties niet betrokken. Ook gebruiken het COA en de politie bij de registratie verschillende indelingscategorieën.

In 2017 en 2018 was het incidentenoverzicht van het COA een onderdeel van de Rapportage Vreemdelingenketen.

Maatregelen

Als bewoners de regels overtreden, dan treffen we maatregelen. We voeren bijvoorbeeld correctiegesprekken of houden verstrekkingen in. Strafbare feiten - of vermoedens daarvan - melden we altijd bij de politie.

Meer over overlast en maatregelen