Incidenten: van overtreden huisregels tot strafbare feiten

Onder incidenten verstaan we gebeurtenissen waarbij asielzoekers op een opvanglocatie:

 • de huisregels overtreden
 • de openbare orde verstoren
 • (vermoedelijk) een strafbaar feit plegen

Bij de meeste incidenten gaat het om het overtreden van de huisregels. Zoals de eigen woonruimte niet schoonmaken, koken of roken op de kamer of geluidsoverlast veroorzaken. Maar het kan ook gaan om verbale suïcidedreiging, suïcide, zelfbeschadiging of agressie en geweld tegen personen.

Verstoringen van de openbare orde of (mogelijke) strafbare feiten die buiten de opvanglocatie plaatsvinden, vallen onder de politie.

 • Bewoner kook op zijn kamer
  Koken op de eigen kamer is een overtreding van de huisregels © COA

Maatregelen

Als bewoners de (huis)regels overtreden, dan treffen we maatregelen. We voeren bijvoorbeeld correctiegesprekken of houden verstrekkingen in. Strafbare feiten - of vermoedens daarvan - melden we altijd bij de politie.

Landelijk overzicht geregistreerde incidenten

Het ministerie van Justitie en Veiligheid publiceert elk jaar een landelijk overzicht van onder meer alle geregistreerde incidenten met asielzoekers die op een locatie verblijven. Hierin staan:

 • alle incidenten op opvanglocaties die het COA heeft geregistreerd
 • alle maatregelen die het COA heeft opgelegd, op grond van het Reglement Onthouding Verstrekkingen
 • het aantal vreemdelingen dat in dat jaar op een COA-locatie verbleef en door de politie verdacht werd van een misdrijf
 • door het Openbaar Ministerie in behandeling genomen misdrijven, waar een asielzoeker die in dat jaar - geheel of gedeeltelijk - bij het COA verbleef van werd verdacht
 • het aantal door de rechter behandelde misdrijven met een (voormalig) bewoner van het COA, die hebben geleid hebben tot een rechterlijke uitspraak

Het incidentenoverzicht is vanaf 2021 onderdeel van het document ‘de Staat van migratie’. Dit document omvat ook de Rapportage Vreemdelingenketen.