• © COA

COA-jaarplan 2024 ‘Growing Concern’

De uitvoering van onze wettelijke taak is kritiek. Sinds 2021 zien we dat de verhoogde instroom en verlaagde uitstroom niet tijdelijk is. De groeiopgave voor 2024 is vastgesteld op
het bereiken van 96.000 capaciteitsplaatsen (nettogroei van 30.500 capaciteitsplaatsen). Dit is zowel een zeer complexe als qua omvang te grote opgave. Wij maken ons hier zorgen
over. Dat verklaart ook de titel van dit jaarplan ‘Growing concern’.