Logeren bij vrienden, familie of een gastgezin

Statushouders die in de periode waarin zij  wachten op toezegging van woonruimte door de gemeente bij vrienden, familie of een gastgezin willen verblijven, kunnen gebruikmaken van de logeerregeling. Een logeerperiode duurt in principe maximaal 3 maanden. In sommige gevallen kan deze periode in overleg worden verlengd.

Tijdens het logeerverblijf houden statushouders recht op basisvoorzieningen van het COA zoals weekgeld en de toegang tot medische zorg. Alleen het recht op een plaats (bed) in het azc vervalt. Statushouders vanaf 21 jaar oud krijgen daarom een extra vergoeding van het COA van € 25 per week.

Wanneer statushouders woonruimte van de gemeente krijgen aangeboden, hebben ze geen recht meer op opvang door het COA en de voorzieningen die daarbij horen.

Voorwaarden logeerregeling

Om gebruik te maken van de logeerregeling moet een statushouder: 

  • 18 jaar of ouder zijn
  • in het bezit zijn van een burgerservicenummer
  • bij de gemeente staan ingeschreven op het logeeradres
  • een vergunninghoudergesprek bij het COA hebben gehad en wachten op een woning in de gemeente
  • geen intensieve medische behandelingen krijgen
  • een huisarts hebben gevonden in de gemeente
  • Engels of een beetje Nederlands spreken

Als kinderen meeverhuizen, mag hun leerplicht niet in gedrang komen.

Financiële gevolgen voor gastheer

Deelnemers moeten zich binnen 5 dagen na hun verhuizing bij de gemeente inschrijven op het logeeradres. Deze inschrijving kan gevolgen hebben voor de eventuele bijstandsuitkering en/of de toeslagen die de gastheer of -vrouw ontvangt.

Aanmelden via Takecarebnb

Wil je ook een statushouder bij je thuis laten logeren en zo bijdragen aan haar of zijn integratie, meld je dan aan voor de COA logeerregeling via Takecarebnb. De mensen van Takecarebnb verzorgen voor het COA de matching van statushouders en gastgezinnen.