Logeren bij vrienden, familie of een gastgezin

Asielzoekers in spoor 4 (in de algemene asielprocedure of de verlengde asielprocedure) en statushouders die wachten op toezegging van woonruimte door de gemeente kunnen gebruikmaken van de logeerregeling. Op die manier kunnen zij een periode bij vrienden, familie of een gastgezin verblijven. Een logeerperiode duurt in principe maximaal 3 maanden. In sommige gevallen kan deze periode in overleg worden verlengd.

Tijdens het logeerverblijf houden logeerders recht op basisvoorzieningen van het COA, zoals weekgeld en de toegang tot medische zorg. Alleen het recht op een plaats (bed) in het azc vervalt. Logeerders vanaf 21 jaar oud krijgen daarom een extra vergoeding van het COA van €25 per week.

Zodra statushouders woonruimte van de gemeente krijgen aangeboden, hebben ze geen recht meer op opvang door het COA en de voorzieningen die daarbij horen. Wanneer een asielzoeker een afwijzende beschikking krijgt van de IND, stopt de logeerregeling en moet de logeerder zo snel mogelijk terugkeren naar de COA-opvang.

Extra vergoeding COA: tijdelijk verhoogd

Per 22 maart 2021 is de extra vergoeding van het COA tijdelijk verhoogd, van €25 naar €75 per week. Die verhoging geldt voor huidige en nieuwe deelnemers. De einddatum van de verhoging is nog niet bekend. We verwachten dat het aantal deelnemers door de verhoging toeneemt. En daarmee ook het aantal vrije opvangplekken dat het COA nodig heeft voor nieuwe asielzoekers.

De extra vergoeding is €75 per week voor één persoon (of het eerste gezinslid). Een tweede gezinslid ontvangt €25 per week, een derde en vierde gezinslid €12,50. De vergoeding is maximaal €125 per gezin. Het totale bedrag per maand blijft, ondanks de verhoging, onder de bijstandsnorm.

Logeren bij een gastgezin: ‘‘Ach, waarom ook niet?’’

De Iraanse statushouder Soraya logeerde bij een gastgezin in Genne. Een halfjaar lang fietste ze van de boerderij in Genne naar haar taalcursus en vrijwilligerswerk in Zwolle. Soraya: “Op de boerderij spraken we alleen Nederlands, dus ik kon de taal steeds beter verstaan.”

Voorwaarden logeerregeling

Om gebruik te maken van de logeerregeling moet een statushouder of asielzoeker in spoor 4: 

  • 18 jaar of ouder zijn
  • in het bezit zijn van een burgerservicenummer
  • bij de gemeente staan ingeschreven op het logeeradres
  • indien het een statushouder betreft: een vergunninghoudergesprek bij het COA hebben gehad en wachten op een woning in de gemeente
  • geen intensieve medische behandelingen krijgen
  • een huisarts hebben gevonden in de gemeente
  • Engels of een beetje Nederlands spreken

Als kinderen meeverhuizen, mag hun leerplicht niet in gedrang komen.

Financiële gevolgen voor het gastgezin

Deelnemers moeten zich binnen 5 dagen na hun verhuizing bij de gemeente inschrijven op het logeeradres. Deze inschrijving kan gevolgen hebben voor de eventuele bijstandsuitkering en/of de toeslagen die het gastgezin ontvangt.

Aanmelden via Takecarebnb

Wil je ook een statushouder bij je thuis laten logeren en zo bijdragen aan de integratie van deze nieuwe bewoner van de gemeente? Meld je dan aan voor de COA logeerregeling via Takecarebnb. De mensen van Takecarebnb verzorgen voor het COA de matching van statushouders en gastgezinnen.