Milo Schoenmaker

Milo Schoenmaker (1967) is sinds 15 januari 2019 voorzitter van het bestuur van het COA. Eerder was hij burgemeester van Gouda (2012-2019), burgemeester van Bussum (2003 - 2012) en wethouder in Haarlemmermeer (1998 – 2003).

Hij studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn werk als burgemeester startte hij een promotietraject, dat leidde tot promotie in 2011 aan de Universiteit van Maastricht.

Schoenmaker heeft 2 nevenfuncties: voorzitter van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Gouda (onbezoldigd) en lid van de Raad van Toezicht van Jantje Beton (onbezoldigd). Eerder was hij lid van diverse commissies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB).

  • Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker
    Milo Schoenmaker © Chris Lans

Joeri Kapteijns

Joeri Kapteijns is sinds 1 november 2019 bestuurslid van het COA. Daarvoor was hij 4,5 jaar directeur Regie Migratieketen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van 2010 tot 2015 was hij directeur Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken bij het directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing bij dat ministerie.

Van 2004 tot 2010 vervulde hij diverse directiefuncties bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer als plaatsvervangend en waarnemend directeur Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing.

Hij studeerde Arbeid en Sociale Zekerheid, een multidisciplinaire studie Rechten, Economie en Sociologie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (KUB). 

Kapteijns heeft momenteel 1 nevenfunctie (bezoldigd) als lid van de Raad van Toezicht van woningcorporatie Thuisvester.

  • Portret
    Joeri Kapteijns © Chris Lans

Ook interessant