Milo Schoenmaker

Milo Schoenmaker (1967) is sinds 15 januari 2019 voorzitter van het bestuur van het COA. Eerder was hij burgemeester van Gouda (2012-2019), burgemeester van Bussum (2003 - 2012) en wethouder in Haarlemmermeer (1998 – 2003).

Binnen het bestuur is Schoenmaker het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever het ministerie van Justitie en Veiligheid en voor de migratieketen. Hij is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor Opvang, Gezondheidszorg, Huisvesting vergunninghouders, Vastgoed/capaciteit, Internationaal, Duurzaamheid, Flexibilisering asielketen inclusief ontwikkeling Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocatie (GVL) en Terugkeer.

Schoenmaker studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn werk als burgemeester startte hij een promotietraject, dat leidde tot promotie in 2011 aan de Universiteit van Maastricht.

Hij heeft 4 nevenfuncties: voorzitter van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Gouda (onbezoldigd), voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (bezoldigd), voorzitter van de Raad van Toezicht van Jeugdbescherming West (bezoldigd) en lid van de Raad van Toezicht van Jantje Beton (onbezoldigd). Eerder was hij lid van diverse commissies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB).

  • Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker
    Milo Schoenmaker © Chris Lans

Joeri Kapteijns

Joeri Kapteijns is sinds 1 november 2019 bestuurslid van het COA. Daarvoor was hij 4,5 jaar directeur Regie Migratieketen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van 2010 tot 2015 was hij directeur Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken bij het directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing bij dat ministerie.

Van 2004 tot 2010 vervulde hij diverse directiefuncties bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer als plaatsvervangend en waarnemend directeur Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing.

Kapteijns is binnen het bestuur het aanspreekpunt voor de opdrachtgever ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid. Daarnaast is hij portefeuillehouder voor onder meer Begeleiding, (Voor)inburgering & participatie, Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, Bijzondere opvang, Spoor 2, HR&O, Public affairs en stakeholdersmanagement, Veiligheid & aanpak overlast en Kwetsbare groepen zoals LHBTIQ+ en bekeerlingen, Financien, ICT, Informatiemanagement, data-analyse en AVG.

Kapteijns studeerde Arbeid en Sociale Zekerheid, een multidisciplinaire studie Rechten, Economie en Sociologie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (KUB). 

Hij heeft momenteel 1 nevenfunctie (bezoldigd) als lid van de Raad van Toezicht van woningcorporatie Thuisvester.

  • Portret
    Joeri Kapteijns © Chris Lans

Gea van Craaikamp

Gea van Craaikamp is sinds  22 augustus 2023 in principe voor vier maanden als tijdelijk en derde bestuurslid bij het COA aangesteld. Op dit moment loopt de werving voor een vast derde bestuurslid.

Van Craaikamp is eerste aanspreekpunt voor de capaciteitsopgave op korte termijn, met name de realisatie van de afspraken uit de 14-maatregelenpakket in 2023, alsmede voorbereidingen voor benodigde maatregelen in de eerste helft van 2024. Inclusief bijbehorende processen van locatieverwerving, datagebruik, sturingsinformatie en bewonerslogistiek. Ze vertegenwoordigt het COA in bestuurlijke (crisis)overleggen in relatie tot capaciteit en bestuurlijke overleggen die betrekking hebben op Ter Apel. Daarnaast heeft ze afstemming met de ketenregisseur.

  • bestuur gea foto van bestuurslid
    © Defensie