Milo Schoenmaker

Milo Schoenmaker (1967) is sinds 15 januari 2019 voorzitter van het bestuur van het COA. Eerder was hij burgemeester van Gouda (2012-2019), burgemeester van Bussum (2003 - 2012) en wethouder in Haarlemmermeer (1998 – 2003).

Binnen het bestuur is Schoenmaker het eerste aanspreekpunt voor onder andere de opdrachtgever het ministerie van Justitie en Veiligheid en voor de migratieketen, het rijksvastgoedbedrijf en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Hij is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor vastgoed & capaciteit, de kwaliteit van de opvang, internationaal, flexibilisering asielketen en terugkeer.

Schoenmaker studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn werk als burgemeester startte hij een promotietraject, dat leidde tot promotie in 2011 aan de Universiteit van Maastricht.

Hij heeft 2 nevenfuncties: voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (bezoldigd) en voorzitter van de Raad van Toezicht van Jeugdbescherming West (bezoldigd). Eerder was hij lid van diverse commissies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB).

  • Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker
    Milo Schoenmaker © Chris Lans

Joeri Kapteijns

Joeri Kapteijns is sinds 1 november 2019 bestuurslid van het COA. Daarvoor was hij 4,5 jaar directeur Regie Migratieketen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van 2010 tot 2015 was hij directeur Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken bij het directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing bij dat ministerie.

Van 2004 tot 2010 vervulde hij diverse directiefuncties bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer als plaatsvervangend en waarnemend directeur Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing.

Kapteijns is binnen het bestuur het eerste aanspreekpunt voor onder andere de opdrachtgever ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid en de ministeries Binnenlandse Zaken, VWS en OC&W, voor Vluchtelingenwerk Nederland, de GGD, Nidos, Jeugdzorg en verschillende belangenorganisaties.

Daarnaast is hij portefeuillehouder verantwoordelijk voor begeleiding, participatie en integratie, veiligheid en aanpak overlast, alleenstaande minderjarige vreemdelingen, bijzondere opvang/spoor 2, gezondheidszorg, uitstroom vergunninghouders, kwetsbare groepen, lobby en public affairs.

Kapteijns studeerde Arbeid en Sociale Zekerheid, een multidisciplinaire studie Rechten, Economie en Sociologie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (KUB). 

Hij heeft momenteel een nevenfunctie (bezoldigd) als lid van de Raad van Toezicht van woningcorporatie Thuisvester. Kapteijns zit ook in de Raad van Advies van Intercoach. Dit is een onbezoldigde nevenfunctie.

  • Portret
    Joeri Kapteijns © Chris Lans

Anita Bastiaans

Anita Bastiaans (53) was vanaf september 2020 tot aan haar start bij het COA wethouder in Maastricht en had onder meer inburgering, opvang vluchtelingen, diversiteit, inclusie en Europa in portefeuille. Vanuit deze functie was zij ook lid van de tijdelijke commissie Asiel & Migratie van de VNG. Bastiaans heeft een carrière als sociaal ondernemer, bestuurder en manager bij diverse maatschappelijke organisaties. Bij de Belastingdienst deed ze ervaring op met uitvoeringsorganisaties binnen de Rijksoverheid. Ze begon haar loopbaan als leerkracht in het Montessorionderwijs.

Bastiaans is binnen het bestuur eerste aanspreekpunt voor de accountant, SBB, contractpartijen (zoals Microsoft en Start People), voor Trigion en catering.

Ze is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor de planning & controlcyclus en de financiën, voor de Meerjarenstrategie van het COA, het strategisch personeelsbeleid (waaronder inclusiviteit, diversiteit, integriteit), de organisatieontwikkeling, ict, data, digitalisering en informatiebeveiliging, avg en duurzaamheid.

Bastiaans heeft geen nevenfuncties.

  • Anita Bastiaans © Gemeente Maastricht