Asielzoeker in beeld: van zelfzorg tot toekomstplanning

COA-medewerkers gaan periodiek met asielzoekers in gesprek om hun begeleidingsbehoefte te achterhalen. Hoe gaat het met hen en waarbij kunnen wij helpen? Hiervoor gebruiken we het 6 domeinen instrument. We kijken in welke mate asielzoekers zelfredzaam zijn in 6 leefgebieden, ook wel domeinen genoemd:

  1. zelfzorg
  2. dagstructuur
  3. sociaal netwerk
  4. persoonlijk welbevinden
  5. externe contacten
  6. toekomstplanning

Voor elk leefgebied hebben wij 3 vaardigheden beschreven. Vaardigheden die asielzoekers moeten hebben om op een COA-locatie te wonen en zich voor te bereiden op hun toekomst.

Asielzoekers bij de infobalie van het azc
© Inge van Mill

Begeleiding: veel dagelijkse contacten

Natuurlijk spreken wij asielzoekers niet alleen periodiek. Om ze goed te kunnen begeleiden, zien wie ze bijna elke dag van de week. Bijvoorbeeld bij de informatiebalie, op het azc-terrein, bij kamerbezoeken, programma’s en vrijwilligerswerk op de locatie. Ook tijdens al die dagelijkse contacten kijken we hoe het met asielzoekers gaat en welke begeleiding zij nodig hebben.

Begeleiding: asielzoekers vooruithelpen

Afhankelijk van de behoefte van asielzoekers richten we onze begeleiding meer op wonen in het azc, of op de voorbereiding van hun toekomst: integratie en participatie in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst of elders. In het azc kunnen asielzoekers allerlei programma’s volgen en vrijwilligerswerk doen. 

Asielzoekers kunnen de doelen die ze nastreven en de activiteiten waaraan ze deelnemen in een persoonlijk informatiedossier zetten. Daarnaast registreren COA-medewerkers alles in het digitale bewonerssysteem. Zo kunnen we de begeleiding makkelijk overdragen aan collega’s, andere azc’s of samenwerkingspartners.

Bij onze begeleiding gaan we altijd uit van de eigen verantwoordelijkheid van asielzoekers om hun leven vorm te geven. We helpen hen waar nodig, maar nemen de verantwoordelijkheid niet over.

  • Bewoners doen vrijwilligerswerk in het magazijn van azc Budel-Cranendonck
    Begeleiding bij vrijwilligerswerk op de locatie © Kick Smeets

Vroege signalering problemen 

We wachten niet tot asielzoekers zelf een beroep op ons doen. Door zo vroeg mogelijk en regelmatig te kijken naar de 6 leefgebieden kunnen we gedragsveranderingen en serieuze lichamelijke of psychische problemen signaleren. En actie ondernemen. Als asielzoekers niet zelfstandig in een azc kunnen wonen, gaan ze tijdelijk naar onze opvanglocaties voor extra begeleiding en toezicht. Hiermee vergroten we ook de leefbaarheid en veiligheid in en rond de azc's.