Asiel voor vluchtelingen

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht. Bijvoorbeeld voor oorlog. Of voor vervolging omdat ze behoren tot een bepaalde groep. Een groot deel van hen vraagt een ander land om bescherming op grond van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Ze vragen om ‘asiel’. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onderzoekt in Nederland wie in aanmerking komt voor zo’n verblijfsvergunning asiel.

Lees meer over het asielproces in Nederland

Het recht op opvang

Asielzoekers van buiten de Europese Unie hebben in Nederland recht op opvang: onderdak begeleiding, noodzakelijke middelen voor levensonderhoud en toegang tot medische zorg. Het COA is verantwoordelijk voor de uitvoering van die opvang.

De wettelijke voorzieningen voor asielzoekers

Samenwerking in de asielketen

Asielzoekers in Nederland krijgen met verschillende organisaties te maken. Iedere organisatie heeft een specifieke rol. Het COA zorgt voor de opvang en begeleiding. Kijk hoe we samenwerken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en andere organisaties.

Meer over de samenwerking met onze partners

De gemeenten: belangrijke partners

Azc in de gemeente

Bij de opening van een azc werken we ook intensief samen met de gemeente. We ondersteunen gemeenten bijvoorbeeld bij de communicatie naar alle betrokkenen.

Lees hoe we samenwerken bij de opvang van asielzoekers

Huisvesting statushouders

Asielzoekers met een verblijfsvergunning gaan deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij. Het COA wijst deze statushouders toe aan gemeenten. Daarbij kijken we waar voor hen de beste kansen liggen voor integratie en participatie. Gemeenten zorgen voor de woonruimte voor statushouders.

Begeleiding van statushouders naar gemeenten

Medische zorg aan asielzoekers

Net als iedereen kunnen asielzoekers naar de huisarts, een verloskundige of het ziekenhuis. Op elk azc houdt een huisarts spreekuur. En met vragen over hun gezondheid kunnen asielzoekers 24/7 bellen met een speciaal medisch contactcentrum.

Meer over medische zorg en de vergoeding

Vastgoed

Een deel van de azc-panden is eigendom van het COA, Een ander deel huren we, zowel van particulieren als van gemeenten. Soms huren we ook terreinen om tijdelijke units te plaatsen. Duurzaamheid is een voorwaarde bij de (her)ontwikkeling van vastgoed.

Vastgoed aanbieden