Europa

Het COA beschikt over een uitgebreid Europees netwerk van (vluchtelingen)organisaties. We nemen regelmatig deel aan internationale projecten. Dat doen we op eigen initiatief of in opdracht van onze opdrachtgever het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met onze jarenlange ervaring als opvangorganisatie kunnen we ook iets betekenen voor andere landen. Griekenland, Malta, Cypres en Turkije maakten al gebruik van onze expertise. De afgelopen jaren is de samenwerking en inzet in Europees verband verder toegenomen.

De Europese Commissie is bovendien een belangrijke gespreks- en subsidiepartner.

Fondsen

Het COA doet regelmatig een beroep op internationaal verleende subsidies om projecten te kunnen uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF). Dat fonds financiert onder meer projecten die gericht zijn op asiel, hervestiging en integratie.

Wereldwijd

Nederland heeft een belangrijke rol bij de hervestiging van vluchtelingen die de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) hiervoor in de regio heeft geselecteerd vanwege hun bijzonder grote kwetsbaarheid. Het COA bereidt deze statushouders voor op het leven in Nederland en begeleidt hen de eerste 48 uur in ons land. Dit gaat om zo'n 500 vluchtelingen per jaar.  

Daarnaast vindt er sinds 2016 hervestiging plaats vanuit Turkije.