Asielzoekers starten in Ter Apel

De meeste asielzoekers gaan in Nederland eerst naar Ter Apel. Daar melden ze zich bij het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarna verblijven ze 3 tot 10 dagen in onze centrale ontvangstlocatie in Ter Apel of Budel. Daar krijgen ze een medische intake, een tuberculosecontrole en het aanmeldgehoor van de IND.

  • Asielzoekers onderweg naar Ter Apel
    Asielzoekers onderweg naar centrale ontvangstlocatie in Ter Apel © IND

Daarna: procesopvanglocatie en azc

Tijdens de algemene asielprocedure verblijven asielzoekers in een procesopvanglocatie. Krijgen ze een verblijfsvergunning? Of gaat de IND hun asielaanvraag verder beoordelen in de verlengde asielprocedure? Dan gaan ze naar een azc. Afgewezen asielzoekers mogen nog maximaal 28 dagen in een azc wonen om hun vertrek uit Nederland voor te bereiden. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen vangen we op in speciale locaties voor jongeren.

Alleenstaande jongeren in kamer azc
© Inge van Mill

Jongeren: 24/7 begeleiding in kleinschalige woonvoorziening

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen gaan na de algemene asielprocedure naar een opvanggezin, een kleinschalige opvangplek van Nidos, of een kleinschalige woonvoorziening van het COA. Wij begeleiden hen 24/7 bij hun ontwikkeling naar volwassenheid. Wil je weten hoe we dat aanpakken?

Opvang en begeleiding van jongeren

Terugkeer: vrijheidsbeperkend en gezinslocatie 

Afgewezen asielzoekers mogen nog maximaal 28 dagen in een azc wonen om hun vertrek uit Nederland voor te bereiden. Daarna kunnen gezinnen met minderjarige kinderen naar een gezinslocatie verhuizen als zij geen ander onderdak hebben. Volwassenen kunnen nog maximaal 12 weken onderdak krijgen in de vrijheidsbeperkende locatie, maar alleen als er zicht is op vertrek. 

Extra begeleiding en toezicht

Sommige asielzoekers kunnen niet zelfstandig in een azc wonen. Ze hebben bijvoorbeeld psychische problemen, missen vaardigheden of zorgen voor overlast. Voor hen zijn er 2 opvanglocaties: de intensief begeleidende opvang en de handhaving en toezichtlocatie. Ook kunnen we asielzoekers doorverwijzen naar het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht.

Asielzoekers op picknicktafel bij azc Heerlen
© Mariette Carstens

In de volksmond: azc

Elke opvanglocatie van het COA heet in de volksmond een asielzoekerscentrum (azc). Daarom hebben we het op deze website meestal over azc’s. Maar eigenlijk is een azc één van de soorten opvanglocaties die wij hebben: de opvanglocatie waar asielzoekers na de algemene asielprocedure naartoe gaan.

Samenwerking andere organisaties

Voor de opvang en begeleiding van asielzoekers werkt het COA samen met veel partners, waaronder: IND, DT&V, Vreemdelingenpolitie (AVIM), VluchtelingenWerk Nederland, Stichting de Vrolijkheid, Stichting Nidos en gemeenten.