Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Zij moeten daarover verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheid coa.nl

Op dit moment wordt gewerkt aan de restpunten uit het inspectierapport van een onafhankelijk bureau om de certificering te behalen. De punten uit dit rapport en de planning zijn opgenomen in de Toegankelijkheidsverklaring coa.nl.

Problemen melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op via redactie@coa.nl.