Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Hiervoor bestaan criteria die zijn vastgelegd in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Toegankelijkheid coa.nl

Het COA wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Daarom zijn bij de realisatie van de webite de richtlijnen voor toegankelijkheid (WCAG 2.1 AA) toegepast.

Op dit moment wordt gewerkt aan de restpunten uit het inspectierapport van een onafhankelijk bureau om de certificering te behalen. 

Contact

Kom je een pagina tegen die niet toegankelijk is? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Dan kun je dit aan ons melden via redactie@coa.nl.

Wat kun je van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt je een ontvangstbevestiging.
  • We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is je verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent je niet tevreden met de manier waarop je klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kun je een klacht indienen bij het COA.

Naar overzicht toegankelijkheidsverklaringen websites van het COA