Contactpersoon kinderen

Het COA ziet kinderen als een kwetsbare groep die extra aandacht verdient. Daarom is in elk azc waar kinderen verblijven tenminste één COA-medewerker aangesteld als ‘contactpersoon kinderen’. Deze collega heeft een coördinerende rol bij het organiseren van activiteiten en voorlichting voor kinderen. De contactpersoon kinderen is ook het eerste aanspreekpunt voor samenwerkingspartners.

Spelende kinderen op een schommel
© COA

Kinderrechten en onderzoek

Elk kind, wie het ook is en waar het ook woont, heeft dezelfde rechten: dat is afgesproken in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het COA liet in 2018 en 2021 samen met de Werkgroep Kind in azc een onderzoek uitvoeren naar de leefomstandigheden van kinderen in azc’s. 

Naar school

Leerplichtige kinderen gaan naar school. Aan sommige azc's is een basisschool gekoppeld, maar ouders mogen ook zelf een school kiezen. Jongeren van 12 tot 18 jaar gaan naar de internationale schakelklas. Zodra ze voldoende Nederlands spreken, stromen ze door naar een geschikte onderwijsvorm. 

Open leercentrum: huiswerk en spelletjes 

In elk azc is een open leercentrum met computers waar kinderen onder begeleiding rustig hun huiswerk kunnen maken, of een spelletje kunnen spelen. 

 • Asielzoekerskinderen bij het digibord op school
  © Inge van Mill

Gewoon lekker spelen

Een kind wil spelen. Daarom hebben we op alle azc’s een aanbod van sport, spel, kunst en muziek. En een speeltuin en materialen waarmee ze lekker buiten kunnen spelen. Ook zijn er ontmoetingsruimtes met materialen voor kinderenactiviteiten. Voor kinderen van 1,5 tot en met 4 jaar is er een speelzaal in of buiten het azc.

Leuke activiteiten samenwerkingspartners

Voor het organiseren van activiteiten voor kinderen werkt het COA samen met partners. Stichting de Vrolijkheid organiseert bijvoorbeeld op veel locaties activiteiten met kunst en muziek. War Child, Save the Children en UNICEF bieden in hun project TeamUp sport- en spelactiviteiten. VluchtelingenWerk Nederland organiseert het project Time4You en vakantieweken voor kinderen en eenoudergezinnen. 

Daarnaast werkt het COA op lokaal niveau samen met onder meer buurtcentra, sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties. 

Vrienden en vriendinnen op bezoek

Als kinderen met iemand van buiten het azc willen spelen, dan kan dat natuurlijk. Minderjarige bezoekers zijn welkom in het azc onder begeleiding van een volwassene of met schriftelijke toestemming van ouders of verzorgers. Jongeren vanaf 14 jaar zijn verplicht zich te legitimeren.

 • Kinderen doen mee aan een muziekactiviteit in het azc
  © Inge van Mill

Weerbaarheid: rots en water

In het azc kunnen kinderen en jongeren een weerbaarheidstraining volgen als ze dat nodig hebben. Zoals de training ‘Rots en Water’ waarin kinderen werken aan: stevig staan, ademhaling, zelfvertrouwen en eigen kracht, hulp vragen en grenzen stellen. Er zijn trainingen voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. Zo zijn er Stoeikruimels voor kinderen van 4-7 jaar, trainingen voor kinderen van 8-12 jaar en trainingen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Voorlichting over wonen in het azc

In de ‘Gids voor mini’s’, ‘Gids voor kids’ en ‘Gids voor teens’ informeren we ouders en kinderen over wonen in het azc. Daarnaast krijgen kinderen in het azc het stripboek 'Ik woon gewoon', met tips en trucs over het leven op een COA-locatie. Het stripboek is gemaakt voor kinderen en jongeren van 10 tot 23 jaar en gaat over onderwerpen als stress, school, vrije tijd, huisregels en liefde. Ook staat er in het stripboek waar kinderen en jongeren met vragen terechtkunnen. Het is beschikbaar in het Frans, Engels, Farsi, Tigrinya en Arabisch.

We maken voor onze bewoners - jong en oud - een weekplanning met alle activiteiten die we in het azc organiseren. Daarin staat zo weinig mogelijk tekst en gebruiken we veel icoontjes. Zo is het ook te begrijpen als je nog niet zo goed Nederlands spreekt. De weekplanning hangt op het prikbord en staat op MyCOA, de website speciaal voor asielzoekers.

 • plaatje cover stripboek Ik woon gewoon
  Plaatje op cover stripboek 'Ik woon gewoon' © COA

Zwemles en veiligheid

Het COA faciliteert op veel locaties zwemlessen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het doel is behalen van de ABC-diploma’s, zodat kinderen veilig kunnen zwemmen. Azc’s werken hierbij lokaal samen met de gemeente, scholen en zwembaden. In 4 leuke en aansprekende vlogs over zwemveiligheid informeren we jonge bewoners over de risico’s van zwemmen. In het azc geven we ook voorlichting over andere gevaren in en rond de opvanglocatie zoals: verkeer, brand, vuurwerk, natuurijs en giftige paddestoelen in het bos.

Vlog voor kinderen over zwemveiligheid

Kleurgebruik in azc’s

Een azc moet kindvriendelijk en leefbaar zijn. Kleur draagt eraan bij dat ontmoetings- en activiteitenruimtes toegankelijker zijn voor kinderen en jongeren. Een bureau ontwikkelde voor het COA een kleurconcept, waarmee we 34 opvanglocaties hebben opgefleurd. Kleurgebruik is nu standaard opgenomen in de eisen voor de (her)ontwikkeling van opvanglocaties.

 • Recreatiezaal in azc Almere opgefleurd met kleur
  Recreatiezaal in azc Almere opgefleurd met kleur © COA

Jongeren: 24/7 begeleiding in kleinschalige woonvoorziening

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen gaan na de algemene asielprocedure naar een opvanggezin, kleinschalige opvangplek van Nidos, of een kleinschalige woonvoorziening van het COA. Wij begeleiden hen 24/7 bij hun ontwikkeling naar volwassenheid.

Sint in het azc

Het WOLKENTHEATER organiseert jaarlijks in veel azc’s een Sinterklaasfeest. De acteurs communiceren in de voorstelling met gebaren, mimiek, muziek en een paar Nederlandse woorden die iedereen begrijpt. Zo kunnen ook kinderen en ouders die nog geen Nederlands spreken van het feest genieten!

Broertjes Adonai en Nahom in azc Rijswijk
© SamSam magazine

Hoe is het leven in een azc?

De broertjes Adonai en Nahom uit Eritrea wonen al 7 maanden in het asielzoekerscentrum in Rijswijk. Wat vinden ze hier leuk? Nederlands leren én fietsen!

Bekijk de video van Samsam

Wil jij als vrijwilliger met kinderen in het azc aan de slag?