Cijfers COA

We publiceren maandelijks actuele cijfers over bijvoorbeeld het aantal asielzoekers en de 10 meest voorkomende nationaliteiten in de opvanglocaties van het COA en over de in- en uitstroom van bewoners.

Cijfers en rapportages vreemdelingenketen

© Kick Smeets

VreemdelingenVisie: magazine COA, IND en DT&V

Lees in VreemdelingenVisie #april 2021 onder meer over azc Sint Annaparochie waar bewoners mondkapjes maken om weg te geven. En het interview met locatiemanager Betty de Vogel over de meerwaarde van azc Overloon in de omgeving. Dit online magazine verschijnt 5 keer per jaar en een abonnement is gratis.

Ga naar kiosk VreemdelingenVisie

Meer feiten en rapportages