Cijfers COA

We publiceren maandelijks actuele cijfers over bijvoorbeeld het aantal asielzoekers en de 10 meest voorkomende nationaliteiten in onze opvanglocaties, en over de in- en uitstroom van bewoners.

Cijfers en rapportages vreemdelingenketen

Hoeveel asielzoekers verblijven er in de opvang? Komen ze vanwege armoede? Werken asielzoekers? Het COA krijgt regelmatig vragen over asielzoekers en hun leven in de opvang. Asielopvang is bovendien onderwerp van maatschappelijke discussie waar snel misverstanden in sluipen en feiten kunnen ondersneeuwen. Ben jij benieuwd hoe het zit met de asielopvang en wil je goed geïnformeerd het gesprek hierover aangaan? De serie ‘Wat is waar over asielopvang?’ neemt je mee in de feiten.

Ga naar de feitenpagina's

Meer feiten en rapportages