Cijfers COA

We publiceren maandelijks actuele cijfers over bijvoorbeeld het aantal asielzoekers en de 10 meest voorkomende nationaliteiten in de opvanglocaties van het COA en over de in- en uitstroom van bewoners.

Cijfers en rapportages vreemdelingenketen

Asielzoekersinderen spelen buiten in de sneeuw
© Kick Smeets

VreemdelingenVisie: magazine COA, IND en DT&V

Lees in VreemdelingenVisie #februari 2021 onder meer een interview met locatiemanager Thea Bosma over coronabesmettingen in azc Assen. En het verhaal van Kim van der Zijde over haar vrijwilligerswerk in azc Utrecht bij de Vrolijkheid. Dit online magazine verschijnt 5 keer per jaar en een abonnement is gratis.

Ga naar kiosk VreemdelingenVisie

Meer feiten en rapportages