Cijfers COA

We publiceren maandelijks actuele cijfers over bijvoorbeeld het aantal asielzoekers en de 10 meest voorkomende nationaliteiten in onze opvanglocaties, en over de in- en uitstroom van bewoners.

Cijfers en rapportages vreemdelingenketen

Noodopvang in Goes © Kick Smeets

VreemdelingenVisie: magazine COA, IND en DT&V

Lees in VreemdelingenVisie #juni 2022 over de noodopvang in Goes, een opvanglocatie met weinig voorzieningen en privacy. Verder in dit nummer onder meer artikelen over de terugkeer van DG IND Rhodia Maas en over de DT&V die Oekraïense vluchtelingen helpt bij hun terugkeer naar huis. En het verhaal van statushouder Solomon die vrijwilligerswerk doet op het Bosk-festival. 

Ga naar kiosk VreemdelingenVisie

Meer feiten en rapportages