Cijfers COA

We publiceren maandelijks actuele cijfers over bijvoorbeeld het aantal asielzoekers en de 10 meest voorkomende nationaliteiten in onze opvanglocaties, en over de in- en uitstroom van bewoners.

Cijfers en rapportages vreemdelingenketen

Daan Zagers met een bewoner aan het werk in de keuken van azc Gilze
© Kick Smeets

VreemdelingenVisie: magazine COA, IND en DT&V

Lees in VreemdelingenVisie #september 2021 onder meer een verhaal over de opvang van Afghaanse evacués in Zoutkamp. Verder een interview met locatiemanager Ali over vijf jaar azc Rotterdam. En een interview met Daan, die twintig jaar kok is in azc Gilze. Dit online magazine verschijnt 5 keer per jaar en een abonnement is gratis.

Ga naar kiosk VreemdelingenVisie

Meer feiten en rapportages