Cijfers COA

We publiceren maandelijks actuele cijfers over bijvoorbeeld het aantal asielzoekers en de 10 meest voorkomende nationaliteiten in de opvanglocaties van het COA en over de in- en uitstroom van bewoners.

Cijfers en rapportages vreemdelingenketen

Statushouder Sozdar Khalaf in gesprek met bewoners van het azc
© Kick Smeets

VreemdelingenVisie: magazine COA, IND en DT&V

Dit online magazine verschijnt 5 keer per jaar en een abonnement is gratis. Lees in VreemdelingenVisie #juli 2020 
het verhaal van statushouder Sozdar Khalaf over haar leerwerktraject bij het COA. En het interview met programmabegeleider Veronique Eefsting over vroege screening van kansrijke asielzoekers.

 

Ga naar kiosk VreemdelingenVisie

Meer feiten en rapportages