Begeleidingsprogramma’s: voor nu en later

Statushouders kunnen in het azc het programma Voorbereiding op inburgering volgen met onder meer lessen ‘Nederlands als tweede taal' (NT2), lessen 'Kennis van de Nederlandse Maatschappij' en de intromodule Arbeidsmarkt en Participatie (introMAP). Asielzoekers met een grote kans op een verblijfsvergunning starten in de procesopvanglocatie al met lessen Nederlandse taal.  

Integratie-activiteiten in en rond het azc

Vlak na aankomst in het azc hebben asielzoekers en statushouders begeleidingsgesprekken met hun casemanager. Daarin bereiden zij zich voor op hun toekomst. En bespreken zij de integratie- en participatiemogelijkheden in en rond het azc. Denk aan vrijwilligerswerk, leerwerktrajecten en programma's gericht op integratie en participatie. Statushouders kijken daarbij ook naar de mogelijkheden in de gemeente waar ze gaan wonen. 

Werken: goed voor integratie en participatie

Werk – ook vrijwilligerswerk – levert een belangrijke bijdrage aan de integratie van nieuwkomers. Het is goed als asielzoekers en statushouders werkervaring opdoen, de taal leren en in contact komen met Nederlanders. Zo'n 40 azc's hebben al Meedoenbalie waar we vrijwilligerswerk en andere activiteiten aanbieden. Wil je weten hoe je als organisatie vrijwilligerswerk of betaald werk aanbiedt?

  • Veel asielzoekers doen graag vrijwilligerswerk in een woonzorgcentrum
    Veel asielzoekers doen graag vrijwilligerswerk in een woonzorgcentrum © Aan de slag

Kansrijke koppeling aan een gemeente

Het COA koppelt statushouders aan een gemeente. Daarbij kijken we waar zij de beste kansen hebben om een nieuw leven op te bouwen en bij te dragen aan de maatschappij. Voor alle statushouders maken we een digitaal klantprofiel. Gemeenten gebruiken het klantprofiel om de integratie en participatie van een statushouder voort te zetten in de gemeente.  

Samenwerking andere organisaties

Voor de begeleiding bij integratie en participatie werkt het COA samen met veel partners, waaronder VluchtelingenWerk, gemeenten, Pharos, werkgevers, Divosa, de UAF Academy, opleidingsinstituten en vrijwilligersorganisaties.

Asielzoekers krijgen lessen Nederlands in het azc
Taalles in het azc © Mariette Carstens

Wet inburgering 2021

Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. De gemeenten hebben nu de regie op het inburgeringstraject van een statushouder, vanaf het moment van koppeling aan de gemeente tot aan huisvesting. Voor een succesvolle integratie van statushouders is het belangrijk dat inburgeringsactiviteiten van het azc aansluiten op die van de gemeente.