Tot nu toe komen opvanglocaties alleen ergens als de gemeente dit wil. De laatste tien jaar bieden 151 gemeenten langdurige asielopvang, 191 gemeenten niet. Dat gaat veranderen met de wetgeving die in de maak is (spreidingswet) om de opvang van asielzoekers wettelijk te regelen. Vrijwilligheid blijft een belangrijk uitgangspunt omdat dat heel belangrijk is voor het draagvlak. COA wil met alle gemeenten in gesprek.

De reguliere opvanglocaties zijn nu gevestigd in ongeveer een zesde van de Nederlandse gemeenten. Volgens de provinciale opgaves moeten Zuid- en Noord-Holland de komende tijd zorgen voor de meeste opvangplekken. In Zuid-Holland gaat het bijvoorbeeld om 19.097 plekken en in Noord-Holland om 11.430 plekken. Daarvan moeten in Zuid-Holland 781 en in Noord-Holland 605 geschikt zijn voor alleenreizende jongeren. De provincies Drenthe, Gelderland, Flevoland en Zeeland vangen nu meer asielzoekers op dan hun opgave (deels tijdelijk). De provinciale opgaven tellen op tot 77.100 opvangplekken eind 2023. Ga hier naar overzicht van alle opvanglocaties.