Het doel is om samen met provincies en gemeenten deze opgave vlot voor elkaar te krijgen. De Provinciale Regietafels (PRT’s) volgen de voortgang. Bij voorkeur werken we aan duurzame reguliere opvang, maar gelet op de grote opgave zal noodopvang noodzakelijk zijn. Samen met de provinciale regietafels wordt onder meer gekeken of het mogelijk is bestaande locaties te verlengen of te vervangen. Daarnaast moeten nieuwe locaties gezocht worden.

In onderstaande tabel zijn de opgaves per provincie opgenomen. 

Provinciale opgaven per 1 januari 2024 totaal

Provincie Opgave (inclusief amv)
Drenthe 3.533
Flevoland 3.432
Friesland 3.744
Gelderland 7.454
Groningen 3.827
Limburg 4.284
Noord-Brabant 9.456
Noord-Holland 11.072
Overijssel 4.001
Utrecht 4.681
Zeeland 1.422
Zuid-Holland 18.593
Totaal 75.500

Provinciale opgaven per 1 januari 2024 voor amv

Provincie Opgave
Drenthe 144
Flevoland 126
Friesland 189
Gelderland 610
Groningen 171
Limburg 323
Noord-Brabant 750
Noord-Holland 842
Overijssel 339
Utrecht 396
Zeeland 112
Zuid-Holland 1.086
Totaal 5.088