Externe link Over de opgaven is door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid per brief (d.d. 24 mei jl.) gecommuniceerd naar medeoverheden.

Het doel is om samen met provincies en gemeenten deze opgave voor elkaar te krijgen. De Provinciale Regietafels (PRT’s) volgen de voortgang. Bij voorkeur werken we aan duurzame reguliere opvang, maar gelet op de grote opgave zal het noodzakelijk zijn een deel van de opgave in te vullen met noodopvang en/of andere tijdelijke oplossingen. Samen met de provinciale regietafels wordt onder meer gekeken of het mogelijk is bestaande locaties te verlengen of te vervangen. Daarnaast moeten nieuwe locaties gezocht worden.

In onderstaande tabel zijn de opgaves per provincie opgenomen. 

Provinciale opgaven per 1 januari 2024 totaal

Provincie Opgave (inclusief amv)
Drenthe 3.553
Flevoland 3.449
Friesland 3.744
Gelderland 7.590
Groningen 3.851
Limburg 4.355
Noord-Brabant 9.658
Noord-Holland 11.430
Overijssel 4.081
Utrecht 4.793
Zeeland 1.469
Zuid-Holland 19.097
Totaal 77.100

Provinciale opgaven per 1 januari 2024 voor amv

Provincie Opgave
Drenthe 104
Flevoland 90
Friesland 136
Gelderland 439
Groningen 123
Limburg 233
Noord-Brabant 539
Noord-Holland 605
Overijssel 244
Utrecht 285
Zeeland 80
Zuid-Holland 781
Totaal 3.660