Van de migranten die jaarlijks naar Nederland komen, vraagt gemiddeld 11% asiel aan. De meeste migranten komen hier voor liefde, werk of en een groot deel komt uit Europa. In 2022 verhuisden ongeveer 403.000 mensen naar Nederland. Ruim een kwart van hen komt uit Oekraïne vanwege de oorlog. In september 2023 zijn bijna 100.000 Oekraïners ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Er vertrekken ook iedere dag weer mensen uit Nederland, ruim 173.000 in 2022. Daarvan heeft meer dan 80% een migratieachtergrond. * 

* In de immigratiecijfers van het CBS worden alleen asielmigranten meegenomen die bij gemeenten zijn ingeschreven. Dat betekent dat asielzoekers pas in de cijfers zitten wanneer ze een verblijfsvergunning hebben of op uitnodiging komen (ook gezinshereniging).

In 2023 kwamen er 48.500 asielzoekers naar Nederland. Circa 10.100 mensen kwamen voor hereniging met een gezinslid die al een verblijfsvergunning heeft gekregen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt alle asielaanvragen. In 2023 vertrokken er ruim 23.000 mensen uit Nederland omdat ze hier niet mochten blijven. Dat zijn niet alleen afgewezen asielzoekers, maar ook mensen die illegaal in Nederland zijn of van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken of verlopen. In de loop der jaren vertrekken relatief veel asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, weer uit Nederland. Uit onderzoek van CBS en WODC bleek dat van de mensen die eind jaren negentig naar Nederland kwamen, ruim dertig procent in 2015 weer vertrokken was.

Er verblijven medio 2023 rond de 55.000 mensen in de asielopvang van wie circa 3.7500 alleenreizende jongeren. Dat is iets meer dan vorig jaar toen het aantal rond de 51.500 bewoners lag. De meeste bewoners zijn gevlucht uit Syrië, gevolgd door Turkije, Jemen, Eritrea en Iran. Bijna driekwart van de bewoners is man. Ruim 15.500 bewoners hebben al een verblijfsvergunning en wachten op een woning in de gemeente waaraan ze gekoppeld zijn. 

 

Vergeleken met andere Europese landen zit Nederland in de middenmoot. In 2022 kreeg Nederland met 35.500 asielverzoeken circa 4% van het totaal aantal eerste asielverzoeken in de Europese Unie. Daarmee staat Nederland qua absolute aantallen op de zevende plaats na onder meer Duitsland (25%), Frankrijk (15%), Spanje (13%) en Oostenrijk (12%). In totaal waren er in Europa ruim 881.000 eerste asielaanvragen. Afgezet tegen de bevolkingsomvang, zit Nederland in 2021 met 141 asielzoekers per 100.000 inwoners net boven het Europese gemiddelde van 120 (IND, Eurostat). Cyprus ontving de meeste asielaanvragen per 100.000 inwoners (1480), gevolgd door Oostenrijk (410), Slovenië (250), Malta (230) en Luxemburg (210).