overzicht - 1 juni 2022

‏‏‎
 • bewoners

  41.155

  totaal aantal bewoners, volwassenen, kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)

 • 118 locaties

  unieke adressen, inclusief kleinschalige woonvoorzieningen voor amv

 • 15 kwv

  een kleinschalige woonvoorziening (kwv) biedt plaats aan maximaal 20 alleenstaande minderjarige vreemdelingen

In ongeveer een zesde van de Nederlandse gemeenten is nu een COA-asielopvang gevestigd. Sommige gemeenten hebben verschillende opvanglocaties, bijvoorbeeld een azc en een kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige jongeren.

Personen in de opvang

verdeling

Het aantal personen dat gebruikmaakt van de opvang van het COA, verdeeld over verschillende categorieën.

asielzoekers- statushouders 
peildatum: 1 juni 2022 (totaal: 41.155)

man - vrouw
peildatum: 1 juni 2022 (totaal: 41.155)

naar leeftijd (inclusief amv)
peildatum: 1 juni 2022

land van herkomst (inclusief amv)
peildatum: 1
juni 2022

land van herkomst alleenstaande minderjarige vreemdelingen
peildatum: 1
juni 2022

overzicht laatste 12 maanden

totaal (inclusief amv)
juni 2021 - juni 2022 

peildatum: eerste werkdag van de maand

alleenstaande minderjarige vreemdelingen
juni 2021 - juni 2022

peildatum: eerste werkdag van de maand

statushouders
juni 2021 - juni 2022

peildatum: eerste werkdag van de maand

Historisch overzicht

totaal aantal bewoners (inclusief amv)
2016 - 2022 (cijfer 2022 is aantal op 1 juni)

alleenstaande minderjarige vreemdelingen
2016 - 2022 (cijfer 2022 is aantal op 1 juni)

locaties
2016 - 2022 (cijfer 2022 is aantal op 1 juni)

Meer cijfers

Ook interessant