5 december 2022: 171 locaties

‏‏‎
 • personen

  51.805

  met recht op opvang door het COA, asielzoekers én statushouders

 • 80 reguliere COA-locaties

  unieke adressen, inclusief kleinschalige woonvoorzieningen voor amv

 • 91 noodopvanglocaties

  in beheer van het COA

Bovenstaande infographic omvat de opvanglocaties van het COA. Het totaal locaties is exclusief:

 • gemeentelijke opvang Oekraïne (GOO), opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen
 • defensielocaties voor de opvang van Afghaanse evacués
 • locaties voor crisisnoodopvang

1.1
aantal COA-locaties per week

exclusief crisisnoodopvang in beheer van gemeenten/veiligheidsregio
peildatum: 5 december 2022

1.2
verdeling verblijf in of buiten COA-locatie
peildatum: 5 december 2022

Van het aantal personen dat een opvangovereenkomst heeft met het COA verblijven er op dit moment 44.768 in een COA-locatie. Het overige deel verblijft daarbuiten. Bijvoorbeeld in crisisnoodopvang in beheer van gemeenten. Of via deelname aan de logeerregeling of de hotel- en accommodatieregeling. In totaal gaat dit om 7.037 personen.

1.3
aantal personen met recht op opvang door het COA

exclusief nareizigers en personen die een herhaalaanvraag indienen

peildatum: 5 december 2022

Vastgoedportefeuille versus capaciteitsbehoefte

De prognose van de te verwerven opvangplaatsen is voortdurend aan verandering onderhevig. Het COA neemt elk half jaar een capaciteitsbesluit waarbij wordt berekend hoeveel opvangplekken de komende jaren nodig zijn op iedereen met recht op opvang een bed en begeleiding te bieden, lees er hier meer over.

Bij de berekening van deze behoefte gaat het COA er van uit dat 96% van de beschikbare plaatsen gebruikt wordt. Bedden kunnen om verschillende redenen leegstaan. Lees hier de verschilllende redenen voor lege bedden.

In november 2022 is op basis van de geldende prognoses vastgesteld dat eind 2022 in totaal 61.189 en op 1 januari 2024 75.544 opvangplekken noodzakelijk zijn om alle asielzoekers met recht op opvang een opvangplek te bieden (MPP 2022-II). Wanneer de lopende overeenkomsten met reguliere en tijdelijke (nood)opvanglocaties niet worden verlengd/vervangen, ontstaat het hieronder getoonde portefeuilleverloop. Dit is exclusief crisisnoodopvang.

Overzicht laatste 12 maanden

2.1
aantal personen met recht op opvang
november 2021 - november 2022
peildatum: eerste werkdag van de maand

 

Historisch overzicht

3.1
totaal aantal bewoners (inclusief amv)
2016 - 2022 (cijfer 2022 is aantal op 1 november)

 

3.2
totaal aantal locaties
2016 - 2022 (cijfer 2022 is aantal op 1 november)