overzicht - 1 april 2021

‏‏‎
 • bewoners

  26.497

  totaal aantal bewoners, volwassenen, kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)

 • 72 locaties

  unieke adressen, inclusief kleinschalige woonvoorzieningen voor amv

 • 14 kwv

  een kleinschalige woonvoorziening (kwv) biedt plaats aan maximaal 20 alleenstaande minderjarige vreemdelingen

In ongeveer een zesde van de Nederlandse gemeenten is nu een COA-asielopvang gevestigd. Sommige gemeenten hebben verschillende opvanglocaties, bijvoorbeeld een azc en een kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige jongeren.

Personen in de opvang

verdeling

Het aantal personen dat gebruikmaakt van de opvang van het COA, verdeeld over verschillende categorieën.

asielzoekers- statushouders - extern geplaatsten
peildatum: 1 april 2021 (totaal: 26.497)

man - vrouw
peildatum: 1 april 2021 (totaal: 26.497)

naar leeftijd (inclusief amv)
peildatum: 1 april 2021

land van herkomst (inclusief amv)
peildatum: 1
april 2021

land van herkomst alleenstaande minderjarige vreemdelingen
peildatum: 1
april 2021

overzicht laatste 12 maanden

totaal (inclusief amv)
april 2020 - april 2021

peildatum: eerste werkdag van de maand

alleenstaande minderjarige vreemdelingen
april 2020 - april 2021

peildatum: eerste werkdag van de maand

statushouders
april 2020 - april 2021

peildatum: eerste werkdag van de maand

Historisch overzicht

totaal aantal bewoners (inclusief amv)
2015 - 2021 (cijfer 2021 is aantal op 1 april )

alleenstaande minderjarige vreemdelingen
2015 - 2021 (cijfer 2021 is aantal op 1 april )

locaties
2015 - 2021 (cijfer 2021 is aantal op 1 april )

Meer cijfers

Ook interessant