1. Locaties

wekelijks geactualiseerd

1.1 Actueel overzicht

peildatum: 27 maart 2023

184 COA-locaties

‏‏‎
 • 81 reguliere locaties

  Deze locaties voldoen aan de reguliere kwaliteits- en voorzieningenstandaarden van het COA.

 • 100 noodopvanglocaties

  Deze locaties voldoen niet aan de kwaliteits- en voorzieningenstandaarden van het COA.

 • 3 locaties uitgebreid met noodopvang

  Op het terrein van de reguliere locaties is naast het reguliere azc tijdelijk een noodopvang gerealiseerd.

De locaties voor crisisnoodopvang en Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) zijn niet in deze infographic opgenomen. Zij zijn niet in beheer van het COA, maar van de Veilgheidsregio/gemeenten.

1.2 Aantal COA-locaties per week

exclusief crisisnoodopvang in beheer van gemeenten/veiligheidsregio

peildatum: 27 maart 2023

2. Bezetting

wekelijks geactualiseerd

2.1 Aantal personen met recht op opvang door het COA

exclusief nareizigers en personen die een herhaalaanvraag indienen

peildatum: 27 maart 2023

52.413 personen met recht op opvang door het COA*

‏‏‎
 • in reguliere COA-locatie

  30.393

  Asielzoekers én statushouders met recht op opvang door het COA.

 • in COA noodopvang

  15.224

  Asielzoekers én statushouders met recht op opvang door het COA.

 • buiten het COA

  6.797

  Asielzoekers en statushouders met recht op opvang door het COA, maar bijvoorbeeld verblijven in een crisisnoodopvang van een gemeente of gebruikmaken van de logeerregeling.

*Oekraïense vluchtelingen die geen asielaanvraag indienen, hebben geen recht op opvang door het COA. Zij vinden opvang in de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO). Lees meer >

2.2 Verdeling aantal bewoners in percentages

peildatum: 27 maart 2023

2.3 Aantal bewoners per week

peildatum: 27 maart 2023

2.4 Verdeling asielzoekers - statushouders 

peildatum: 27 maart 2023

3. Vastgoedportefeuille versus capaciteitsbehoefte

maandelijks geactualiseerd

De prognose van de te verwerven opvangplaatsen is voortdurend aan verandering onderhevig. Het COA neemt elk half jaar een capaciteitsbesluit waarbij wordt berekend hoeveel opvangplekken de komende jaren nodig zijn op iedereen met recht op opvang een bed en begeleiding te bieden, lees er hier meer over.

Bij de berekening van deze behoefte gaat het COA er van uit dat 96% van de beschikbare plaatsen gebruikt wordt. Bedden kunnen om verschillende redenen leegstaan. Lees hier de verschilllende redenen voor lege bedden.

In november 2022 is op basis van de geldende prognoses vastgesteld dat eind 2022 in totaal 61.189 en op 1 januari 2024 75.544 opvangplekken noodzakelijk zijn om alle asielzoekers met recht op opvang een opvangplek te bieden (MPP 2022-II). Wanneer de lopende overeenkomsten met reguliere en tijdelijke (nood)opvanglocaties niet worden verlengd/vervangen, ontstaat het hieronder getoonde portefeuilleverloop. Dit is exclusief crisisnoodopvang.

 

Overzicht capaciteit portefeuille en benodigde extra opvangcapaciteit 

4. Overzicht laatste 12 maanden

4.1 Aantal bewoners per maand 

maart 2022 - maart 2023

peildatum: eerste werkdag van de maand

5. Overzicht

5.1 Totaal aantal bewoners per jaar (inclusief amv)

2017 - 2023 (cijfer 2023 is aantal op 1 maart)

 

5.2 Totaal aantal COA-locaties per jaar 

2017 - 2023 (cijfer 2023 is aantal op 1 maart)