1. Locaties

wekelijks geactualiseerd

1.1 Actueel overzicht

peildatum: 15 april 2024

301 COA-locaties

‏‏‎
 • 87 reguliere locaties

  Deze locaties voldoen aan de reguliere kwaliteits- en voorzieningenstandaarden van het COA.

 • 208 noodopvanglocaties

  Deze locaties voldoen niet aan de kwaliteits- en voorzieningenstandaarden van het COA.

 • 6 locaties uitgebreid met noodopvang

  Op het terrein van de reguliere locaties is naast het reguliere azc tijdelijk een noodopvang gerealiseerd.

De locaties voor crisisnoodopvang en Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) zijn niet in deze infographic opgenomen. Zij zijn niet in beheer van het COA, maar van de Veilgheidsregio/gemeenten.

1.2 Aantal COA-locaties per week

exclusief crisisnoodopvang in beheer van gemeenten/veiligheidsregio

peildatum: 15 april 2024

 • staafdiagram

2. Bezetting

wekelijks geactualiseerd

2.1 Aantal personen met recht op opvang door het COA

exclusief nareizigers en personen die een herhaalaanvraag indienen

peildatum: 15 april 2024

69.435 personen met recht op opvang door het COA*

‏‏‎
 • in reguliere COA-locatie

  34.064

  Asielzoekers én statushouders met recht op opvang door het COA.

 • in COA noodopvang

  27.198

  Asielzoekers én statushouders met recht op opvang door het COA.

 • buiten het COA

  8.173

  Dit zijn asielzoekers en statushouders met recht op opvang door het COA. Maar zij verblijven bijvoorbeeld in een tijdelijke gemeentelijke opvang of maken gebruik van de logeerregeling.

*Oekraïense vluchtelingen die geen asielaanvraag indienen, hebben geen recht op opvang door het COA. Zij vinden opvang in de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO). Lees meer >

2.2 Verdeling aantal bewoners in percentages

peildatum: 15 april 2024

 • Cirkeldiagram

2.3 Aantal bewoners per week

peildatum: 15 april 2024

2.4 Verdeling asielzoekers - statushouders 

peildatum: 15 april 2024

 

 • cirkeldiagram

3. Vastgoedportefeuille versus capaciteitsbehoefte

maandelijks geactualiseerd

De prognose van de te verwerven opvangplaatsen is voortdurend aan verandering onderhevig. Tot 1 januari 2025 zijn in totaal 96.000 opvangplekken noodzakelijk. Op basis van deze prognose stelt de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid tweejaarlijks een zogenaamde capaciteitsraming vast (conform de Spreidingswet). Daarin staat de opvangopgave per provincie en de indicatieve verdeling per gemeente. Op 1 februari 2024 is de capaciteitsraming gepubliceerd

Bij de berekening van gaat het COA er van uit dat 96% van de beschikbare plaatsen gebruikt wordt. Er zijn verschillende redenen voor lege bedden.

peildatum: week 2, 2024
 • Capaciteit (vastgoedportefeuille) versus capaciteitsbehoefte

4. Overzicht laatste 12 maanden

4.1 Aantal bewoners per maand 

peildatum: eerste werkdag van de maand

5. Overzicht

5.1 Totaal aantal bewoners per jaar (inclusief amv)

2019 - 2024 (cijfer 2024 is aantal op 1 maart)

 

5.2 Aantal COA-locaties 

 (cijfer 2024 is aantal op 1 maart)