1. Actuele verdeling

maandelijks geactualiseerd

1.1 Man-vrouwverhouding

peildatum: 1 mei 2023 

 

1.2 Aantal bewoners per leeftijdscategorie

peildatum: 1 mei 2023

1.3 Aantal bewoners per land van herkomst (inclusief amv)

peildatum: 1 mei 2023

1.4 Aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) per land van herkomst

peildatum: 1 mei 2023

2. Overzicht laatste 12 maanden

2.1 Totaal aantal bewoners (inclusief amv)

mei 2022 - mei 2023
peildatum: eerste werkdag van de maand

 

2.2 Totaal aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)

mei 2022 - mei 2023
peildatum: eerste werkdag van de maand

3. Historisch overzicht

3.1 Totaal aantal bewoners per jaar (inclusief amv)

2017 - 2023 (cijfer 2023 is aantal bewoners op 1 mei)

3.2 Totaal aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen per jaar (amv)

2017 - 2023