Nieuws

 

 

en groepje mannen en vrouwen van Syrische afkomst hebben onlangs deelgenomen aan een proef op de opvanglocatie in Baexem. Het project betrof deelname aan scholing om het DigiD veilig te leren gebruiken.

Het azc Azelo gaat, zoals in de bestaande bestuursovereenkomst is vastgelegd, tot uiterlijk 23 december 2019 voor de laatste keer dienst doen als opvanglocatie.

De nieuwe editie van VreemdelingenVisie, het online magazine van IND, COA en DT&V, is uit.

Studenten en startups werden met de Innovatie challenge uitgedaagd om te komen met ideeën die een bijdragen kunnen leveren aan een veilige en leefbare opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De uitreiking vond 4 december plaats.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, COA en politie herkennen de signalen van overlast van enkele bewoners rondom de bushalte bij het azc in Leersum. We nemen deze signalen zeer serieus en roepen mensen op deze signalen te melden bij de politie, zodat gemeente, COA en politie hier iets aan kunnen doen.

Het COA heeft de gemeente Apeldoorn toestemming gevraagd voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in het voormalige UWV pand aan de Christiaan Geurtsweg. Het college van b&w heeft toegezegd mee te willen werken. De opvang is bedoeld voor de periode van één tot circa anderhalf jaar.

Miriam Goudberg, tot voor kort locatiemanager van het azc in Weert, heeft vrijdagavond 9 november uit handen van burgemeester Jos Heijmans de Van Hornepenning van de gemeente gekregen.

Milo Schoenmaker wordt per 15 januari 2019 de nieuwe voorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij vertrekt op die datum als burgemeester van Gouda, zijn huidige functie.

Het WOLKENTHEATER organiseert van 26 november tot en met 5 december op twintig azc’s een groot Sinterklaasfeest: DUBBELE VERJAARDAG. Tijdens dit feest wordt niet alleen de verjaardag van Sinterklaas gevierd, maar ook het 25-jarig jubileum van het WOLKENTHEATER.

De gemeente Cranendonck gaat extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) inzetten die samen met COA-medewerkers op verschillende tijdstippen en plaatsen rondes maken en die intensief samenwerken met de politie.