Oproep 

De Spreidingswet is juist nu hard nodig om meer stabiliteit in de asielopvang te krijgen en een einde te maken aan de huidige opvangcrisis. Het COA roept gemeenten en betrokken partijen daarom op om verantwoordelijkheid te nemen en in lijn met de Spreidingswet te blijven handelen. De wet is immers gewoon van kracht totdat onder andere de Tweede en Eerste Kamer daar een uitspraak over doen.

  • Ingang locatie Zoetermeer

Geen oplossingen voor de korte termijn 

Het COA heeft voor 1 juli nog 8.100 opvangplekken nodig en er is geen perspectief dat dit gaat lukken. De voorstellen in het Hoofdlijnenakkoord moeten nog nader uitgewerkt worden en bieden geen directe oplossingen. Daarmee blijft het urgent om – eerlijk verspreid over Nederland – extra locaties te openen. Het voornemen om de Spreidingswet op termijn in te trekken maakt de druk alleen maar groter, nu een aantal gemeenten al laat merken de noodzaak voor opvang niet meer te voelen. Gelukkig zijn er ook gemeenten die aangeven de humanitaire noodzaak wel te zien en doorgaan met het realiseren van opvang in het kader van de wet. 

Vorige maand luidde bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker nog de noodklok.