Onze belangrijkste zorg is dat de partijen zijn overeengekomen om de Spreidingswet in te trekken. Deze wet is hard nodig om meer stabiliteit in de asielopvang te krijgen en een einde te maken aan de huidige crisis. 

Af van noodopvang

We moeten af van de noodopvang en bijbehorende onrust, die voor de samenleving, onze medewerkers en onze bewoners onhoudbaar is. De Spreidingswet op losse schroeven zetten, kan ervoor zorgen dat gemeenten op de rem trappen en we mínder in plaats van méér duurzame opvangplekken voor elkaar krijgen. Dan is het grasveld in Ter Apel weer heel dichtbij.

Het COA heeft als taak humane opvang te bieden aan de mensen die al in Nederland zijn en recht hebben op opvang. Het intrekken van deze wet maakt het nog lastiger om onze wettelijke taak te kunnen uitvoeren. 

Sommige punten wél in lijn met onze inbreng

Een aantal punten in het hoofdlijnenakkoord is wél in lijn met onze inbreng voor de formatie, zoals het stellen van grenzen aan de opvang bij overlastgevend gedrag.

Verder beraadt het COA zich nog op de uitvoerbaarheid van andere onderdelen uit het akkoord en de mogelijke consequenties voor de uitvoering.

  • Noodopvang in Goes © Kick Smeets