​Door de samenwerking met Arnhem kan het COA structureel 1.700 toekomstbestendige opvangplekken creëren. Dit is aanzienlijk meer dan de door de Spreidingswet voorgeschreven 720 plekken.    

Binnen de overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de opvang, de integratie van asielzoekers in de samenleving en ondersteuning voor hun participatie en inburgering. Ter ondersteuning van deze inspanningen maakten gemeente Arnhem en COA financiële afspraken.

Duurzame opvang voor asielzoekers   

Het COA gaat in Arnhem werken aan een nieuwe vorm van opvang van nieuwkomers, die meer biedt dan tijdelijk onderdak. De plekken zijn gericht op integratie en participatie van asielzoekers en statushouders in de samenleving. Het permanente karakter van de opvangcentra zorgt voor meer verbinding met de omgeving.  

Paul Smeulders, wethouder Asiel: “De huidige vorm van asielopvang is te hap snap en trekt van crisis naar crisis. We moeten af van de parallelsamenleving op een azc en nieuwkomers direct betrekken bij onze samenleving. Zo bereiden we hen niet alleen voor op een actief leven in Nederland, maar benutten we ook hun potentie. Participatie versterkt de integratie, versterkt de taal en versterkt het wederzijds begrip. Meedoen is vooruitgaan. Daar gaan we voor in Arnhem.”  

Joeri Kapteijns, bestuurder COA: “Arnhem levert al jaren een grote bijdrage aan het opvangen van mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. Wij zijn zeer verheugd over deze nieuwe impuls in de samenwerking met de gemeente Arnhem. Deze overeenkomst biedt het COA niet alleen duidelijke afspraken over de kwaliteit, continuïteit van de opvang, maar geeft ons ook de zekerheid die nodig is om duurzaam te investeren in onze faciliteiten en medewerkers."  

"Dit stelt ons in staat om te plannen met een lange termijnvisie en te zorgen voor een stabiele en ondersteunende omgeving waarin asielzoekers kunnen herstellen, groeien, participeren en integreren. Deze samenwerkingsovereenkomst past ook in ons streven naar langjarige opvang in samenwerking met andere gemeenten in Nederland. We hopen dat het goede voorbeeld met de gemeente Arnhem ook navolging gaat krijgen binnen andere gemeenten.”
 

  • Joeri Kapteijns (l) en wethouder Paul Smeulders (r) van gemeente Arnhem bekrachtigen de samenwerking © COA

Tijdelijke locaties   

Naast de inzet op permanente locaties, blijft op korte termijn de inzet van tijdelijke locaties onvermijdelijk. In Arnhem breidt het COA de capaciteit van tijdelijke opvangfaciliteiten uit met het NH Hotel. Hier worden 2 jaar 200 asielzoekers opgevangen, waarna het hotel wordt opgeknapt en weer voor toeristische verhuur wordt ingezet. Daarnaast gaat het COA een jaar 45 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) onder brengen in hotel Old Dutch. Tot slot zijn de contracten voor 2 opvangschepen aan de Nieuwe Kade die 1 mei afliepen, verlengd tot eind 2024. Alle 8 opvangschepen (6 van het COA en 2 voor de opvang van Oekraïners) blijven nu in ieder geval tot het eind van het jaar liggen. In het najaar wordt een besluit genomen over mogelijke verlenging.