Video over vroege integratie in het azc

Begeleidingsprogramma’s: voor nu en later

Statushouders kunnen in het azc het programma Voorbereiding op inburgering volgen met onder meer lessen ‘Nederlands als tweede taal' (NT2) en lessen 'Kennis van de Nederlandse Maatschappij'. Ook kunnen ze de training VOORwerk doen, waarin zij zich voorbereiden op werk in Nederland. Asielzoekers met een grote kans op een verblijfsvergunning starten in de procesopvanglocatie al met lessen Nederlandse taal.  

Integratie-activiteiten in en rond het azc

Vlak na aankomst in het azc hebben asielzoekers en statushouders begeleidingsgesprekken met hun casemanager. Daarin bereiden zij zich voor op hun toekomst. En bespreken zij de integratie- en participatiemogelijkheden in en rond het azc. Denk aan vrijwilligerswerk, leerwerktrajecten en programma's gericht op integratie en participatie. Statushouders kijken daarbij ook naar de mogelijkheden in de gemeente waar ze gaan wonen. 

Werken: goed voor integratie en participatie

Werk - ook vrijwilligerswerk - levert een belangrijke bijdrage aan de integratie van nieuwkomers. Het is goed als asielzoekers en statushouders werkervaring opdoen, de taal leren en in contact komen met Nederlanders. Circa 20 azc's hebben al een zogenaamde participatiebalie waar het aanbod van werk bij elkaar komt. Wil je weten hoe je als organisatie vrijwilligerswerk of betaald werk aanbiedt?

Alles over vrijwilligerswerk en betaald werk
  • Veel asielzoekers doen graag vrijwilligerswerk in een woonzorgcentrum
    Veel asielzoekers doen graag vrijwilligerswerk in een woonzorgcentrum © Aan de slag

Kansrijke koppeling aan een gemeente

Het COA koppelt statushouders aan een gemeente. Daarbij kijken we waar zij de beste kansen hebben om een nieuw leven op te bouwen en bij te dragen aan de maatschappij. Voor alle statushouders maken we een digitaal klantprofiel. Daarin staan onder meer handvatten voor gemeenten om de statushouder te ondersteunen bij zijn integratie en participatie.

Meer over digitaal klantprofiel en overdracht naar gemeente

Samenwerking andere organisaties

Voor de begeleiding bij integratie en participatie werkt het COA samen met veel partners, waaronder VluchtelingenWerk, gemeenten, Pharos, werkgevers, Divosa, opleidingsinstituten en vrijwilligersorganisaties.

Eritrese asielzoeker tijdens lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij
© Kick Smeets

Project Participatie Eritreeërs: kansen vergroten

Eritreeërs integreren en participeren moeilijker in Nederland dan andere groepen vluchtelingen. Daarom zet het COA zich in om de kansen van deze doelgroep te vergroten. We werken onder andere samen met Eritrese cultural mediators om de begeleiding van hun landgenoten te verbeteren.

Lees alles over project Participatie Eritreeërs
Statushouders tijdens het programma Voorbereiding op inburgering
© Inge van Mill

Nieuwe Wet inburgering

Het kabinet wil 1 juli 2021 een nieuwe Wet inburgering invoeren. Nieuwkomers moeten onder meer sneller de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Het COA-programma Voorbereiding op inburgering is een belangrijke eerste stap in het inburgeringsproces. De nieuwe wet biedt de kans om dit programma steviger met het inburgeringsstelsel te verbinden.