Voorbereiden op de toekomst

In het programma Voorinburgering krijgen statushouders alvast praktische informatie over zelfstandig wonen en leven in Nederland. We stimuleren statushouders om aan het programma mee te doen en zich voor te bereiden op hun toekomst. Deelname is niet verplicht, maar wel vanzelfsprekend. Het programma bestaat uit:

 • lessen Nederlands als tweede taal (NT2)
 • kennis van de Nederlandse Maatschappij-training (KNM-training)
 • introMAP
 • introPVT
 • individuele begeleiding
 • het opbouwen van een persoonlijk dossier en digitaal klantprofiel

Lessen Nederlands als tweede taal

In het programma ligt de nadruk op de beheersing van de Nederlandse taal op tenminste het laagste taalniveau: pre-A1 (ook wel A1min genoemd). Het startniveau en de leercapaciteit verschillen per inidividu. Daarom nemen we eerst een toets taalleerbaarheid af. Die laat zien of iemand een snelle, gemiddelde of langzame leerling is. De NT2-docent bepaalt daarna in welke niveaugroep iemand komt. De toets taalleerbaarheid heeft alleen betrekking op de NT2-lessen bij het COA. Wanneer de lessen zijn afgerond, nemen we een gespreksvaardighedentoets af.

Deelnemers krijgen 115 uur taalles van een gekwalificeerde NT2-docent. In de lessen maken we gebruik van boeken en een online taalprogramma, zodat zij zowel klassikaal als zelfstandig taalles krijgen. Vertrekken deelnemers uit het azc? Dan kunnen ze zelfstandig verder met het lesmateriaal.

NT2-lessen voor asielzoekers
 • Statushouders tijdens een NT2-les
  Lessen Nederlands als tweede taal © Inge van Mill

Kennis van de Nederlandse Maatschappij

Het onderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) binnen het programma Voorinburgering helpt statushouders bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. Het  bestaat uit twee trainingen: de KNM-training en de introductiemodule Arbeidsmarkt en Participatie (introMAP). 

KNM-training

De KNM-training bereidt statushouders voor op de eerste maanden in de gemeente waar ze een huis krijgen. Door de actieve werkvormen en opdrachten doen de deelnemers praktische vaardigheden en kennis op voor het wonen en leven in Nederland. In 15 lesuren komen de volgende 5 thema’s aan bod:

 • inburgeringsplicht
 • democratie en rechtstaat (inclusief introPVT)
 • wonen in Nederland
 • gezondheidszorg
 • onderwijs

De KNM-training en introMAP (zie hieronder) geven we samen met een tolk in verschillende taalgroepen. Zo zijn er groepen voor Eritreeërs en Arabisch sprekende mensen. De informatie is te ingewikkeld om in het Nederlands te geven, omdat mensen onze taal nog niet machtig zijn. Geven we geen groepsles in de moedertaal van een statushouder? Dan krijgt hij een persoonlijk gesprek met een tolk erbij.

IntroMAP

In de module introMAP gaan statushouders aan de slag met het verkennen van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Welke eerste stappen kunnen ze zetten? Welke werknemersvaardigheden hebben ze? Hebben zij al een netwerk, een cv? Kunnen zij vrijwilligerswerk doen of misschien zelfs meteen betaald werk? In 15 lesuren gaan de deelnemers aan de slag met:

 • beroepenoriëntatie
 • realistisch beroepsbeeld
 • beroepskansen
 • arbeidsmarkt, belasting en regels
 • beroepscompetenties verwerven
 • solliciteren
 • werkcultuur
 • werk vinden
 • netwerk opbouwen

Wil je meer informatie? Klik dan hier voor uitgebreide beschrijving introMAP

 • Statushouder schrijft op whiteboard tijdens les Kennis van de Nederlandse Maatschappij
  Lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij © Rick Keus

IntroPVT

Tijdends de module introductie Participatieverklaringstraject (introPVT) behandelen we 4 Nederlandse kernwaarden: vrijheid, gelijkheid, participatie en solidariteit. De overheid wil namelijk dat iedereen die in Nederland woont, meedoet in de samenleving. Om mee te kunnen doen moet de statushouder weten wat er in de Nederlandse grondwet staat, wat belangrijke regels zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Daarmee maken de statushouders dus kennis tijdens de module introPVT. Eenmaal woonachtig in een gemeente tekent de statushouder de ‘Participatieverklaring’.

Individuele begeleiding en persoonlijk dossier

Naast NT2-lessen, de KNM-training, introPVT en introMAP, hebben statushouders één-op-één-gesprekken met hun casemanager in het azc. De casemanager begeleidt de statushouder gemiddeld 11 uur. Hij helpt hen na te denken over hun toekomstplannen en stappen die ze direct kunnen zetten. Statushouders hebben een  persoonlijk informatiedossier waarin zij informatie opslaan over onder meer opleidingen, werkervaring en hun netwerk. Zij kunnen hun dossier gebruiken tijdens hun zoektocht naar een baan of in hun verdere inburgeringstraject.

Digitaal klantprofiel en overdracht naar de gemeente

Onze begeleiding bij de Voorinburgering krijgt een vervolg in de gemeente. Het COA maakt voor alle statushouders een digitaal klantprofiel. Naast dit klantprofiel zijn er samenwerkingsafspraken mogelijk voor een warme overdracht tussen het COA en de gemeente. De gemeente kan in deze samenwerking een driegesprek organiseren met de statushouder en de casemanager . Doel hiervan is om met elkaar te bespreken hoe de integratie en participatie in de asielopvang in een doorgaande lijn voortgezet kan worden in de gemeente.

Lees meer over klantprofiel en overdracht naar gemeente