Vrouw met twee kinderen in hun kamer in het azc
© Mariëtte Carstens

Programma Wonen en leven op een COA-locatie

In de eerste 45 dagen van hun verblijf in het azc volgen alle volwassen asielzoekers een voorlichtingsprogramma: Wonen en leven op een COA-locatie. Het programma biedt bewoners alle kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om zelfredzaam te wonen in een azc. En zorgt daarmee voor meer veiligheid en leefbaarheid op de opvanglocatie.

Lees meer
Statushouders tijdens het programma Voorbereiding op inburgering
© Inge van Mill

Programma Voorbereiding op inburgering

Als een asielzoeker in Nederland mag blijven, is het belangrijk om zo snel mogelijk in te burgeren. Daarom kunnen statushouders in het azc het programma Voorbereiding op inburgering volgen. Dus nog voordat ze naar een gemeente verhuizen waar ze starten met een uitgebreider inburgeringsprogramma.

Lees meer
Statushouders in leslokaal volgen training VOORwerk
© Inge van Mill

VOORwerk: statushouders bereiden zich voor op werk in Nederland

Met het project VOORwerk wil het COA de integratiekansen van statushouders op de Nederlandse arbeidsmarkt verbeteren. Dat doen we door hen bewust te maken van cultuurverschillen en uit te rusten met zogeheten ‘soft skills’. VOORwerk bestaat uit een driedaagse groepstraining die statushouders op alle azc’s kunnen volgen. 

Lees meer
Lessen Nederlands als tweede taal
© Inge van Mill

Lessen Nederlands voor asielzoekers

Als een asielzoeker in Nederland mag blijven, is het belangrijk om zo snel mogelijk in te burgeren. Daarom kunnen asielzoekers met een grote kans op een verblijfsvergunning, op dit moment Syriërs, Eritreeërs en staatlozen, in de procesopvanglocatie al starten met lessen ‘Nederlands als tweede taal’ (NT2).

Lees meer
Programmabegeleider Annelies Slings in het leslokaal
© Rick Keus

Toekomsttraining: voorbereiden op terugkeer

Alle volwassen asielzoekers die geen verblijfsvergunning krijgen, volgen de Toekomsttraining van het COA. In deze groepstraining bereiden ze zich voor op hun toekomst buiten Nederland en stimuleren we zelfstandig vertrek.

Lees meer
COA-medewerker geeft Culturele Oriëntatie-training in Burundi
© COA

Vóór aankomst in Nederland: Culturele Oriëntatie-training

Nederland nodigt jaarlijks rond de 500 vluchtelingen uit om zich in ons land te vestigen. Zij komen uit vluchtelingenkampen in de regio van hun herkomstland. Vóór hun komst naar Nederland geeft het COA hen 3 keer een vierdaagse Culturele Oriëntatie-training. Daarin bereiden de vluchtelingen zich voor op hun integratie en participatie in Nederland.

Lees meer